Zaproszenie na LVIII Sesję Rady Miejskiej w Kępnie - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Zaproszenie na LVIII Sesję Rady Miejskiej w Kępnie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594).


Zwołuję na dzień 02 października 2014 roku

LVIII

Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie

 

Obrady sesji odbędą się w sali nr 2.07 Urzędu Miasta i Gminy ul. Ratuszowa 1 w Kępnie o godzinie 1300


Proponuję następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad LVII Sesji Rady Miejskiej w Kępnie.

4. Informacja z prac Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

7. Odpowiedzi na zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2014 – 2022,

b. zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,

c. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu 

d. nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kępnie,

e. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kępno, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

f. utworzenia odrębnych obwodów glosowania na obszarze Gminy Kępno w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półroczu 2014 roku.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zakończenie obrad.


(-) mgr Krzysztof Dąbrowski

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Oddaj swój głos w sondzie

Którą z inwestycji w zakresie rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej uważają Państwo za ważną dla rozwoju sportu szkolnego w Gminie Kępno?

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie - 0.3%
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie - 92.5%
Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przy Zespole Szkół w Mikorzynie - 0.5%
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Świbie - 0%
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie - 6.3%
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świbie - 0.4%
Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Zaproszenie na LVIII Sesję Rady Miejskiej w Kępnie

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016