Zaproszenie LIX Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Zaproszenie LIX Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594)


Zwołuję na dzień 30 października 2014 roku

 

LIX

Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie


Obrady sesji odbędą się w sali nr 2.07 Urzędu Miasta i Gminy ul. Ratuszowa 1 w Kępnie o godzinie 1300


Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Kępnie.

4. Informacja z prac Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

7. Odpowiedzi na zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

   a. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2014 – 2022,

   b. zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zakończenie obrad.


(-) mgr Krzysztof Dąbrowski

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Zaproszenie LIX Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016