Zaproszenie na LX Sesję Rady Miejskiej w Kępnie - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Zaproszenie na LX Sesję Rady Miejskiej w Kępnie

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

 

Zwołuję na dzień 13 listopada 2014 roku

LX

Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie


Obrady sesji odbędą się w sali nr 2.07 Urzędu Miasta i Gminy ul. Ratuszowa 1 w Kępnie o godzinie 1300


Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad LIX Sesji Rady Miejskiej w Kępnie.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,

emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,

b. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Kępno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków,

c. uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kępno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015,

e. skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Kępno.

5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępnie.

- wręczenie podziękowań,

6. Zakończenie obrad.


(-) mgr Krzysztof Dąbrowski

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Zaproszenie na LX Sesję Rady Miejskiej w Kępnie

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016