Street Workout Park w Kępnie - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Street Workout Park w Kępnie

Do użytku mieszkańców oddano Plac Street Workout, który umiejscowiony jest w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Walki Młodych 9.

 

   Infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży w Gminie Kępno nie brakuje. Urząd Miasta i Gminy w Kępnie stara się odpowiadać na potrzeby młodych ludzi.

   Kiedy więc grupka pasjonatów zgłosiła się z inicjatywą utworzenia w naszym mieście miejsca do „ulicznego treningu”, postanowiono zlokalizować taki obiekt na terenie Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W ten sposób wzbogacona został oferta kępińskiego Ośrodka skierowana do amatorów rekreacji i sportu na świeżym powietrzu.

   Stworzona na terenie KOSiR strefa do ćwiczeń Street Workout składa się z kompleksu drążków zamocowanych na różnej wysokości, drabinek i poręczy równoległych, które zapewnią możliwość wykonywania całego wachlarzu ćwiczeń i ewolucji w oparciu o własną masę ciała, jak np. „pompki”, „mostki”, „brzuszki” czy „dipy”.

   Zadanie zrealizowano w ramach projektu pn. „Utworzenie Street Workout Parku na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

   Na zadania otrzymano kwotę dofinansowania w wysokości 25 000 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 45 493, 27 zł brutto. 

street_workout_park_grudzien street_workout_park_grudzien
street_workout_park_grudzien1 street_workout_park_grudzien1 street_workout_park_grudzien2 street_workout_park_grudzien2 street_workout_park_grudzien3 street_workout_park_grudzien3 street_workout_park_grudzien4 street_workout_park_grudzien4
logotypy logotypy
 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Street Workout Park w Kępnie

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016