Zaproszenie na III Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Zaproszenie na III Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

 

Zwołuję na dzień 17 grudnia 2014 roku

III

Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie


Obrady sesji odbędą się w sali nr 2.07 Urzędu Miasta i Gminy ul. Ratuszowa 1 w Kępnie o godzinie 1400


Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad z I i II Sesji Rady Miejskiej w Kępnie.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Odpowiedzi na zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,

b. powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Kępnie, określenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych,

c. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępnie,

d. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępnie,

e. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kępno.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zakończenie obrad.


 

(-) Andrzej Stachowiak

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Zaproszenie na III Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016