Betlejemskie Światło Pokoju w kępińskim Ratuszu - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Betlejemskie Światło Pokoju w kępińskim Ratuszu

W środę, 17 grudnia 2014 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie dotarło Betlejemskie  Światło Pokoju. W tym roku wędrówce betlejemskiego światełka przez świat towarzyszy hasło ?Pokój jest w nas?. Płomień zapalony w grocie Narodzenia Pańskiego do Polski dotarł po raz dwudziesty czwarty. Na Łysej Polanie harcerzom przekazali go skauci austriaccy.

   Tradycyjnie już uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju odbyła się w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Na zaproszenie kępińskich harcerzy oraz dyrekcji Zespołu Szkół Specjalnych odpowiedzieli włodarze powiatu kępińskiego i gmin powiatu oraz ich przedstawiciele, a także kierownicy instytucji i służb. Zebranych powitała Dyrektor Szkoły Beata Lebek wspólnie z Komendantem Hufca ZHP Kępno Wiktorem Gruszką.

   Spotkanie, które upływało w ciepłej przedświątecznej atmosferze zostało wzbogacone dzięki części artystycznej w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. Dzieci zadbały też o prawdziwie świąteczny wystrój, pod opieką swych wychowawców przygotowując ozdoby, którymi obdarowani zostali zaproszeni goście.

   Najważniejszy jednak tego dnia dar wręczyli harcerze, przekazując zebranym lampiony z betlejemskim płomieniem, który trafi do urzędów i instytucji w całym powiecie.

   Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF).

   Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

   Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF wśród grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Sam moment odpalania Światła jest wyjątkowy. Miasto Betlejem leży na terytorium Autonomii Palestyńskiej uwikłanej w konflikty polityczne z Izraelem, jednakże na czas odpalenia Betlejemskiego Światła Pokoju zawieszane są działania militarne. W zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. Jeśli ze względu na skomplikowaną sytuację w relacjach izraelsko-palestyńskich zdarzało się, że nikt z Austrii nie mógł odebrać Światła wtedy dzieci izraelskie i palestyńskie przewoziły Ogień do Tel Awiwu, a nawet do samego Wiednia. Ten fenomen czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

   Do Wiednia Światło przybywa za pośrednictwem austriackich linii lotniczych Austrian Airlines. Na około tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

   Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby za pomocą rąk harcerek i harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju.

   Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

wiato_pokoju wiato_pokoju
wiato_pokoju1 wiato_pokoju1 wiato_pokoju2 wiato_pokoju2 wiato_pokoju3 wiato_pokoju3 wiato_pokoju4 wiato_pokoju4 wiato_pokoju5 wiato_pokoju5 wiato_pokoju6 wiato_pokoju6
 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Betlejemskie Światło Pokoju w kępińskim Ratuszu

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016