Zaproszenie na IV Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Zaproszenie na IV Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

 

Zwołuję na dzień 30 grudnia 2014 roku

IV

Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie


Obrady sesji odbędą się w sali nr 2.07 Urzędu Miasta i Gminy ul. Ratuszowa 1 w Kępnie o godzinie 1100


Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad z III Sesji Rady Miejskiej w Kępnie.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Odpowiedzi na zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2014 – 2022,

b. zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,

c. zmieniająca uchwałę nr LX/348/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Kępno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków,

d. wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kępno do spółki „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. wkładu pieniężnego w podwyższonym kapitale zakładowym spółki,

e. przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane,

f. wyrażenia zgody na rozwiązanie Korporacji Centrum Logistyczne „Mój Sklep” Spółka Akcyjna,

g. nadania nazwy ulicy w miejscowości Mikorzyn.

7. Wolne wnioski i informacje.

 8. Zakończenie obrad.

(-) Andrzej Stachowiak

 

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Oddaj swój głos w sondzie

Którą z inwestycji w zakresie rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej uważają Państwo za ważną dla rozwoju sportu szkolnego w Gminie Kępno?

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie - 0.3%
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie - 92.5%
Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przy Zespole Szkół w Mikorzynie - 0.5%
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Świbie - 0%
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie - 6.3%
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świbie - 0.4%
Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Zaproszenie na IV Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016