Zaproszenie na V Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Zaproszenie na V Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

 

zwołuję na dzień 30 stycznia 2015 roku

V

Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie


Obrady sesji odbędą się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy ul. Ratuszowa 1 w Kępnie o godzinie 1300


Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad z IV Sesji Rady Miejskiej w Kępnie.

4. Informacja z prac Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

7. Odpowiedzi na zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015 – 2023,

b. ustalenia stawki przedmiotowej dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie – zakładu budżetowego na 2015 rok,

c. uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok,

d.  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,

e.  przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kępno na 2015 rok,

f. nadania nazwy ulicy w miejscowości Mikorzyn.

9. Wolne wnioski i informacje.

 10. Zakończenie obrad.

 

 

(-) Andrzej Stachowiak

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Zaproszenie na V Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016