Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Centrum PISOP ogłosiło kolejną edycję Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Całość dokumentacji dostępna na www.pisop.org.pl/fio.  Termin składania ofert:  do 17 kwietnia 2015 do godz. 15:00.

Mikrodotacje do 5 tys. zł, mogą ubiegać się:

  • młode organizacje pozarządowe tj. zarejestrowanie nie wcześniej niż 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł.
  • grupy nieformalne i samopomocowe – min. 3 osoby pełnoletnie.

Oferenci mogą pozyskiwać środki na:

  • inicjatywy oddolne - działania mieszczące się w sferze pożytku publicznego, czyli w jednym z obszarów wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego m.in. sport, kultura, edukacja.

Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych.

  • rozwój organizacji - młode organizacje pozarządowe tj. zarejestrowanie nie wcześniej niż 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł. będą mogły także pozyskać środki na swój rozwój tj. opracowanie planu rozwoju, zakup potrzebnego sprzętu, poszerzenie zakresu działań, podniesienie kwalifikacji zespołu.

Wymagane jest 10% wkładu własnego. Wkład ten może być zapewniony poprzez pracę wolontariuszy tzw. wkład osobowy.

Bardzo ważne bowiem jest, aby projekty angażowały do działania, pomocy przy projekcie społeczności lokalne.

Typy projektów:

- inicjatywy oddolne – sfera pożytku publicznej m.in. sport, edukacja, turystyka, kultura.

Bardzo ważne, aby te projekty:

1. zakładały zwiększenie liczby mieszkańców zaangażowanych w rozwiązywanie wskazanego problemu.

2. aktywnie angażowały w planowanie/ organizację działań w projekcie przedstawicieli społeczności lokalnych.

3. do pomocy włączały osoby, które dotąd nie angażowały się w działania społeczne.

4. uwzględniały oryginalne metody zachęcające otoczenie, społeczność do pracy społecznej przy projekcie.

5. mobilizowały mieszkańców, zachęcały do podejmowania kolejnych inicjatyw.

- rozwój organizacji (wyłącznie dla ngo) – opracowanie planu rozwoju (strategia) a przy tym możliwość zakupu sprzętu, remontów, szkoleń itp.

Bardzo ważne, aby te projekty:

1. opisywały wizję, plan rozwoju organizacji.

2. zakładały analizę słabych, mocnych stron, szans i zagrożeń dla organizacji.

3. określały nowe lub weryfikowały obecne kierunki aktywności/ obszary działania organizacji.

4. zakładały zwiększenie liczby mieszkańców zaangażowanych w działania organizacji.

5. przekładały się na poszerzenie działań organizacji na rzecz społeczności lokalnej.

Realizacja w okresie max 01.06-31.10.2015 r.

Oferty składa się w generatorze dostępnym na www.pisop.org.pl/fio.

Osoby zainteresowane mogą się również zapoznać z prezentacją oraz  skrótem dla początkujących – schemat tworzenia projektów (Pełen skrypt ABC tworzenia projektu dostępny jest na www.pisop.org.pl/fiow zakładce Tworzenie projektu).


prezentacja - ogólna Wielkopolska wiara 2015

TWORZENIE PROJEKTU SCHEMAT

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016