„Pomóżmy kasztanowcom – edycja 2015 r.” - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
„Pomóżmy kasztanowcom – edycja 2015 r.”

Dnia 29 kwietnia 2015 roku w godzinach od 8:00 do 11:00 zainaugurowano pierwszy etap projektu ekologicznego realizowanego przez Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie i udziale Zakładu Monitoringu i Zagospodarowania Przestrzennego, Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi na Uniwersytecie Opolskim pn. ?Pomóżmy kasztanowcom ? edycja 2015r.?, w ramach którego przeprowadzono prace pokrywania pni drzew z gatunku kasztanowiec zwyczajny - biały (Aesculus hippocastanum) lepami nasączonymi feromonem.

   Dzięki szczególnemu zaangażowaniu służb odpowiedzialnych w mieście Kępno za utrzymanie zieleni miejskiej, a także niewymowną pomoc młodzieży szkolnej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kępnie, a w szczególności klasy o profilu architektura krajobrazu zamontowano na blisko 180 sztukach drzew specjalnej opaski pokrytej owadolepem oraz zawieszono dyspenser feromonowy wabiący osobniki szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka.

   Program ochrony kasztanowców na terenie miasta Kępno obejmie swoim zasięgiem drzewa rosnące przy ul. Dąbrowskiego, ul. H. Sawickiej, ul. Sienkiewicza, a także terenu Liceum Ogólnokształcącego, ponieważ  od paru lat zauważono intensywną degradację drzew przez szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka. Ten niepozorny owad z rodziny kibitnikowatych stał się poważnym zagrożeniem dla kasztanowców w całej Europie, w tym również w naszym mieście. Liście kasztanowców są zjadane przez owego szkodnika. Z tego powodu już latem więdną, a drzewo z roku na rok jest coraz słabsze. Drzewa, próbując odzyskać utraconą równowagę, ponownie kwitną jesienią. W naszych warunkach klimatycznych kwiaty nie mają jednak szans na wydanie owoców. Co więcej, powtórne kwitnienie osłabia drzewa. Zaburzony cykl życia drzew powoduje, że nie potrafią się one przygotować do nadchodzącej zimy - są słabe i często przemarzają. Pierwsze dorosłe osobniki szrotówka, wykluwające się z zimujących w opadłych, niezagrabionych liściach poczwarek, pojawiają się pod koniec kwietnia. Składają one jaja - pojedynczo, wzdłuż głównego unerwienia liści. Larwy pierwszego stadium wgryzają się do wnętrza blaszki liściowej. W ten sposób powstają żerowiska owada, zwane minami, które osiągają długość 3-4 cm. Jednym ze sposobów zwalczania szkodnika, a zarazem pierwszym etapem programu ochrony kasztanowców jest lepowanie pni drzew, ponieważ poczwarki szrotówka i dorosłe owady, wchodząc po pniu, przyklejają się do lepu.

   Akcja montażu i demontażu lepu będzie prowadzona cyklicznie. Lep wraz z motylami szrotówka zostanie ponadto poddany analizie przez laboratorium działające przy Uniwersytecie Opolskim.

   W ramach ww. programu planuje się dodatkowo przeprowadzenie w terenie warsztatów dydaktycznych dotyczących stanu fitosanitarnego drzew z gatunków kasztanowiec rosnących na terenie Kępna, a także negatywnego wpływu szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka na stan zdrowotny naszych drzew. Głównym celem programu jest  objęcie ochroną i pielęgnacją jak największej liczby kasztanowców. Ponadto program promować ma zarówno edukację ekologiczną, prowadzoną głównie wśród dzieci i młodzieży, jak i konkretne działania ochronne (od inwentaryzowania drzew, przez  wygrabianie liści z poczwarkami szrotówka, po motywowanie służb odpowiedzialnych za zieleń). Jednocześnie pośrednim celem programu ma być wspieranie lokalnej inicjatywy mającej na celu ochronę kasztanowców oraz kształtowanie szacunku wobec drzew.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w akcji!!!

 

Ulotka informacyjna


lepowanie1 lepowanie1
1_lepowanie 1_lepowanie 3_lepowanie 3_lepowanie 4_lepowanie 4_lepowanie 5_lepowanie 5_lepowanie 6_lepowanie 6_lepowanie 7_lepowanie 7_lepowanie 8_lepowanie 8_lepowanie 9_lepowanie 9_lepowanie 10_lepowanie 10_lepowanie 11_lepowanie 11_lepowanie 12_lepowanie 12_lepowanie 13_lepowanie 13_lepowanie
 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności „Pomóżmy kasztanowcom – edycja 2015 r.”

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016