Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Kępnie - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Kępnie

na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

 

zwołuję na dzień 17 grudnia 2015 roku

XVIII

Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie

Obrady sesji odbędą się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy ul. Ratuszowa 1 w Kępnie o godzinie 1100


Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Kępnie.

4. Informacja z prac Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

7. Odpowiedzi na zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) nadania nazw ulicom w miejscowości Olszowa,

b) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2016 – 2030,

c) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie – zakładu budżetowego na 2016 rok,

d) uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 rok,

e) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w 2016 roku realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim,

f) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016,

g) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kępno na rok 2016,

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015 – 2023,

i) zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zakończenie obrad.


mgr inż. Andrzej Stachowiak

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Kępnie

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016