Konkurs na opracowanie koncepcji krytej pływalni ogłoszony - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Konkurs na opracowanie koncepcji krytej pływalni ogłoszony

Informujemy, że dnia  8 grudnia 2015 r. Spółka PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o. ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej budowy krytej pływalni przy ul. Walki Młodych w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie.

   Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej oraz wskazanie autora zwycięskiej pracy konkursowej, bądź zespołu autorskiego, z którym  PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o. podejmie negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki odnośnie wysokości wynagrodzenia umownego za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w tym projektów budowlanych i wykonawczych) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

 

   Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kępno, ul. Ratuszowa 1 (I piętro) do dnia 22.12. 2015 r. a ostateczny termin na składanie prac konkursowych upływa dnia 04.04.2016 r. o godzinie 13:00.

 

Złożone prace konkursowe będą ocenione przez Sąd Konkursowy według następujących kryteriów:

 

1) Wykorzystanie  rozwiązań pozytywnie wpływających na koszty przyszłej eksploatacji obiektu - 55%,

 

2) Jakość idei projektowej  – 30 %,

 

3) Walory programowo-przestrzenne - 10 %,

 

4) Cena opracowania kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej – 5%.


Szczegóły na temat konkursu znajdują się Regulaminie konkursu, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Spółki Projekt Kępno Sp. z o.o. w poniższej zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Konkurs na opracowanie koncepcji krytej pływalni ogłoszony

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016