Projekt „Na europejskich drogach” - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Projekt „Na europejskich drogach”

Projekt ?Na europejskich drogach? został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu ?Europa dla obywateli?.

 

europa_dla_obywateli europa_dla_obywateli

Dotyczy Działania 2.1. Partnerstwo miast. Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie


Udział: projekt umożliwił spotkanie 50 obywateli, z których 25 pochodziło z miasta Kępno (Polska), 25 z miasta Encs (Węgry).

 

Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Kępnie (Polska) w dniach od 29/04/2016 r. do 4/05/2016 r.

Lider projektu - gmina Kępno, partner - węgierskie miasto Encs.

Celem projektu było zachęcenie mieszkańców miast partnerskich - polskiego Kępna i węgierskiego Encs - do demokratycznego i obywatelskiego angażowania się w działania ukierunkowane na rozwój i integrację Unii Europejskiej przez wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i poglądów związanych z realizacją polityki unijnej na szczeblu lokalnym podczas spotkania w Kępnie oraz stymulowanie debaty na temat przyszłości Europy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk: przedsiębiorcy, rolnicy, nauczyciele, urzędnicy, przedstawiciele organizacji społecznych i dziennikarze.

 

Krótki opis:


Dzień 29/04/2016 r.


Przyjazd grupy z węgierskiego Encs do Kępna. Zakwaterowanie i kolacja powitalna z udziałem przedstawicieli władz samorządowych gminy Kępno.

 

Dzień 30/04/2016 r.


Po śniadaniu uczestnicy projektu udali się do siedziby Kępińskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyło się inauguracyjna konferencja. Przewidziane na ten dzień prelekcje poprzedzone zostały uroczystym rozpoczęciem konferencji i powitaniem uczestników przez - Burmistrza Piotra Psikusa, Zastępcę Burmistrza Artura Kosakiewicza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępie Andrzeja Stachowiaka.

Prelegent Sebastian Kubas (dr nauk humanistycznych z zakresie nauk politycznych) przybliżył zebranym historię Polski i Węgier w kontekście przynależności do Unii Europejskiej.

Urbánné Kléri Szilvia (koordynatorka projektu po stronie wegierskiej) przedstawiła prezentację, którą przygotował Burmistrz Encs Szeles Andras, a która w pigułce przedstawiła najważniejsze informacje o węgierskiej gminie.

Prelekcję omawiającą unijne projekty zrealizowane w Encs zaprezentował przedstawiciel wydziału Urzędu Gminy w Encs zajmującego się inwestycjami  - Ács János.

Następnie uczestnicy konferencji rozmawiali o podobieństwach i różnicach rozwiązań zastosowanych w Encs i Kępnie. Mówiono o oczekiwaniach mieszkańców Polski i Węgier wobec Unii Europejskiej, wymieniając się opiniami za i przeciw unijnym rozwiązaniom.

Uczestnicy z zainteresowaniem poznawali nieznanie im dotychczas fakty z życia gmin partnerskich, dzieląc się swoimi odczuciami i wskazując na najważniejsze problemy wspólnej Europy. Dyskusji towarzyszyła multimedialny pokaz inwestycji i przedsięwzięć zrealizowanym w Gminie Kępno i Encs przy unijnym wsparciu.

Po zakończeniu pierwszego spotkania konferencyjnego wszystkich zaproszono na spacer „szlakiem inwestycji unijnych”. Podczas spaceru obejrzano między innymi  siłownię zewnętrzną, plac zabaw, street workout park, skate park i inne udogodnienia miejskie, które współfinansowane były przez Unię Europejską.

Na zakończenie przechadzki po Kępnie odwiedzono Muzeum Ziemi Kępińskiej, które wyremontowane zostało przy wsparciu środków unijnych i jest jedną z większych inwestycji zrealizowanych w Kępnie w ostatnich latach.

Dopełnieniem pełnego wrażeń dnia był udział w festynie zorganizowanym z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski, który odbył się na kępińskim Rynku.

Goście oraz wszyscy mieszkańcy mogli obejrzeć usytuowaną przed Ratuszem wystawę obrazującą zmiany, jakie zaszły zarówno w Kępnie jak i w Encs dzięki pieniądzom pozyskanym w ramach unijnych programów.

 

Dzień 1/05/2016 r.


Kolejne spotkanie w ramach projektowej konferencji odbyło się ponownie w siedzibie Kępińskiego Ośrodka Kultury. Tym razem prelegenci z Polski i Węgier omawiali  wykorzystanie środków unijnych na obszarach wiejskich oraz strategie lokalne wpisujące się w priorytety strategii Europa 2020.

O tym jak zmieniała się polska i węgierska wieś po wejściu do Unii Europejskiej opowiadała Prezes Lokalnej Grupy działania „Wrota Wielkopolski” Grzegorz Grzunka oraz przedstawicielka rolników z Encs - Pecsenye Réka.

Strategie lokalne, w tym strategie gospodarki niskoemisyjnej, rewitalizacji miasta oraz pomocy społecznej omówili Zastępca Burmistrza Artur Kosakiewicz, członek  Rady Nadzorczej spółki Administracja Domów Miejskich Dariusz Kowalski, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie Maria Żurecka, a także pracownik Urzędu Gminy w Encs Köbli Gábor.

Po konferencji uczestnicy projektu wzięli udział w rozpoczęciu Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego zorganizowanego w związku z 355-leciem relokacji Kępna oraz w Dniach Otwartych Remizy OSP Kępno.

Następnie udali się na kępiński Rynek, gdzie odbywała się kępińska Majówka 2016.

Majowy festyn rozpoczął się quizem wiedzy o Unii Europejskiej, podczas którego zgromadzona publiczność mogła zapoznać się z wieloma interesującymi faktami i ciekawostkami o wspólnej Europie.

Część estradowych występów wokalnych rozpoczęła zaś utalentowana wokalistka z Encs - Erika Takacs.


Dopełnieniem majówkowych koncertów była przygotowana w specjalnie rozstawionym namiocie prezentacja kultury i kuchni węgierskiej. Tłumy kępnian miały okazję obejrzenia przywiezionych z Encs strojów ludowych, obrazów i materiałów promocyjnych. Mieszkańcy mogli też skosztować specjałów kuchni węgierskiej.  

Węgierskie stoisko cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem, stanowiąc jedną z większych atrakcji festynu. Kępnianie chętnie rozmawiali z węgierskimi gośćmi, zadając pytania i zapoznając się z prezentowanymi, często nieznanymi sobie produktami.

 

Dzień 2/05/2016 r.


Podczas konferencji w Kępińskim Ośrodku Kultury przedstawiciele organizacji pozarządowych omówili lokalne metody promowania zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz rolę wolontariatu w budowaniu europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. Wymieniano się doświadczeniami, jakie w tym zakresie posiadają mieszkańcy Kępna i Encs.

Węgierską stronę reprezentowali Takács Erika i Kércsi Tibor, zaś o działalności stowarzyszeń w gminie Kępno opowiadali: Prezes stowarzyszenia działającego na rzecz dzieci Ewelina Karwacka, Prezes stowarzyszenia skupiającego kobiet dotknięte chorobą nowotworową piersi Danuta Szpakowska oraz przedstawiciel klubu badmintonowego – Leszek Rorat.

Po konferencji uczestnicy projektu udali się na wycieczkę autobusowa po gminie Kępno, podczas której zobaczyli ważniejsze inwestycje przeprowadzone dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, między innymi „Wodociągi Kępińskie”.

W godzinach popołudniowych goście z Węgier wzięli udział w uroczystościach zorganizowanych na Rynku z okazji strażackiego święta – tradycyjnych Florianek.

Na zakończenie dnia w ośrodku wypoczynkowym w miejscowości Mikorzyn odbyło się spotkanie integracyjne z udziałem uczestników projektu.

 

Dzień 3/05/2016 r.


W dniu obchodów Święta Konstytucji 3 Maja goście zaproszeni zostali na kępińskie uroczystości przygotowane z okazji święta narodowego.

Uczestniczyli w uroczystej Mszy św., a następnie w oficjalnych uroczystościach na Rynku, gdzie powitani zostali jako goście honorowi, reprezentujący partnerskie miasto Encs.

Po obchodach majowego święta w siedzibie Kępińskiego Ośrodka Kultury odbyła się konferencja, podczas której uczestnicy projektu omówili doświadczenia w zakresie wdrażania polityki unijnej w poprzednim okresie programowania UE, w Encs i Kępnie.

Przedstawione zostały również możliwości obecnego okresu programowania, dla władz lokalnych i społeczeństw Encs i Kępna.

Wspólnie podsumowano dotychczasowe osiągnięcia i nakreślono wyzwania czekające na Encs i Kępno w kolejnych latach.

 

Dzień 4/05/2016 r.


W tym dniu grupa z Encs złożyła wizytę w kępińskim Ratuszu.

Podczas spotkania w sali sesyjnej Burmistrz Piotr Psikus, Zastępca Burmistrza Artur Kosakiewicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie Andrzej Stachowiak opowiadali o pracy kępińskiego samorządu.

Mówiono o dotychczasowej współpracy partnerskiej Encs i Kępna oraz o kolejnych możliwościach jej zacieśnienia oraz rozwoju, wspólnie wskazując na olbrzymi potencjał projektów takich jak „Na europejskich drogach” angażujących mieszkańców i pozwalających im się lepiej poznać.

 

Informacje o przebiegu projektu na bieżąco zamieszane były na profilu projektu stworzonym na Facebooku:

Polsko-węgierski projekt „Na europejskich drogach - Európai utakon”

https://www.facebook.com/naeuropejskichdrogach/?fref=ts

oraz na profilu

Dzień dobry w Kępnie

https://www.facebook.com/dziendobrywkepnie/?fref=ts

 

na_europejskich_drogach1 na_europejskich_drogach1 na_europejskich_drogach2 na_europejskich_drogach2 na_europejskich_drogach3 na_europejskich_drogach3 na_europejskich_drogach4 na_europejskich_drogach4 na_europejskich_drogach5 na_europejskich_drogach5 na_europejskich_drogach6 na_europejskich_drogach6 na_europejskich_drogach7 na_europejskich_drogach7 na_europejskich_drogach8 na_europejskich_drogach8 na_europejskich_drogach9 na_europejskich_drogach9 na_europejskich_drogach10 na_europejskich_drogach10
na_europejskich_drogach11 na_europejskich_drogach11 na_europejskich_drogach12 na_europejskich_drogach12 na_europejskich_drogach13 na_europejskich_drogach13 na_europejskich_drogach14 na_europejskich_drogach14 na_europejskich_drogach15 na_europejskich_drogach15 na_europejskich_drogach16 na_europejskich_drogach16 na_europejskich_drogach17 na_europejskich_drogach17 na_europejskich_drogach18 na_europejskich_drogach18 na_europejskich_drogach19 na_europejskich_drogach19 na_europejskich_drogach20 na_europejskich_drogach20
na_europejskich_drogach21 na_europejskich_drogach21 na_europejskich_drogach22 na_europejskich_drogach22 na_europejskich_drogach23 na_europejskich_drogach23 na_europejskich_drogach24 na_europejskich_drogach24 na_europejskich_drogach25 na_europejskich_drogach25 na_europejskich_drogach26 na_europejskich_drogach26 na_europejskich_drogach27 na_europejskich_drogach27 na_europejskich_drogach28 na_europejskich_drogach28 na_europejskich_drogach29 na_europejskich_drogach29 na_europejskich_drogach30 na_europejskich_drogach30

 

wspfinansowany_z_UE wspfinansowany_z_UE
 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Projekt „Na europejskich drogach”

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016