Konsultacje Społeczne - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Konsultacje Społeczne

Dyrektor Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Kępno zainteresowanych wspieraniem rozwoju lokalnego, do udziału w konsultacjach społecznych dla zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

 

 

Konsultacje społeczne dla zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020

 

Przygotowywany projekt dotyczy:  robót budowlanych w budynku Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie.
Priorytet Infrastruktura bibliotek 2016-2020 realizuje następujące cele szczegółowe Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

- dostosowanie bazy infrastrukturalnej bibliotek publicznych do zmieniających się potrzeb i standardów;
- stworzenie warunków lokalowych do rozwijania nowych funkcji bibliotek publicznych, w tym służące podnoszeniu kompetencji cyfrowych mieszkańców;
- zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, między innymi poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek;

- dokonanie zmian w infrastrukturze bibliotek przez ich dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych;
- rozwój partnerstwa publiczno-społecznego, a także partnerstwa pomiędzy instytucjami publicznymi (także szkołami) na rzecz czytelnictwa społeczności lokalnej.

 

Konsultacje będą prowadzone od dnia 12.07.2016 r. do  dnia  10.08.2016 r.

 

Wymogiem formalnym złożenia wniosku o sfinansowanie robót budowlanych w bibliotece jest przeprowadzenie konsultacji społecznych.


Ankiety prosimy składać w formie pisemnej, w Samorządowej Bibliotece Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w  Kępnie  (ul. Kościuszki 7 , 63-600 Kępno), w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, drogą elektroniczną poprzez ankietę zamieszczoną na stronie www.um.kepno.pl.


ANKIETA


 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Konsultacje Społeczne

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016