Wyprawka szkolna - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Wyprawka szkolna

Zgodnie z Zarządzeniem nr 118/2016 z dnia 18.08.2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy w Kępno w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, objętych rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”, wnioski o przyznanie dofinansowania  należy składać  do dnia  15 września 2016  r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045) określa: warunki udzielania pomocy uczniom objętym programem pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”, formy i zakres oraz  tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.

 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DOTYCZY UCZNIÓW:

słabowidzących,
niesłyszących,
słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dofinansowanie zakupu podręczników obejmuje ww. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 min. do:  klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczający do klas I–III szkół podstawowych, jeżeli nie mogą korzystać z podręcznika zapewnionego przez właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

POBIERANIE WNIOSKÓW I ROZLICZANIE
Rodzice uczniów, którzy są zainteresowani ubieganiem się o pomoc w formie dofinansowania podręczników szkolnych powinni pamiętać, aby przy zakupie podręczników szkolnych zachować dowód zakupu podręczników (faktury/rachunki).

Wnioski można pobrać w szkole, UMiG Kępno - w Punkcie Obsługi Interesanta lub Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich, a także na stronie internetowej urzędu w zakładce „Dla mieszkańców / Edukacja i oświata / Pomoc materialna”.

 

Wniosek do pobrania

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Oddaj swój głos w sondzie

Którą z inwestycji w zakresie rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej uważają Państwo za ważną dla rozwoju sportu szkolnego w Gminie Kępno?

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie - 0.3%
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie - 92.5%
Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przy Zespole Szkół w Mikorzynie - 0.5%
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Świbie - 0%
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie - 6.3%
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świbie - 0.4%
Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Wyprawka szkolna

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016