Dofinansowanie dla Gminy Kępno! - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Dofinansowanie dla Gminy Kępno!

Gmina Kępno uzyskała dofinansowanie na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w urządzenia do siłowni zewnętrznej”. Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanym w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
Lista rankingowa projektów w ramach piątej edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” została ogłoszona uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015 r. W Wielkopolsce dofinansowanie uzyskało 112 projektów spośród 285 złożonych. Gmina Kępno podpisała umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na kwotę dofinansowania  26.256 zł, stanowiącej 70% wartości zadania.
Głównym celem konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, zaangażowanie ich na rzecz rozwoju własnej miejscowości oraz wsparcie projektów, służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Dofinansowanie dla Gminy Kępno!

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016