OGŁOSZENIE - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
OGŁOSZENIE

Instrukcja postępowania dla mieszkańców zaatakowanych przez plagę krocionogów.

 

W związku z sygnałami o pojawiających się na terenie Gminy Kępno ogniskach krocionogów Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, informuje mieszkańców o sposobach zwalczania i eliminowania tych szkodników glebowych.

Pomimo, że nie opisano dotychczas przypadków zarażenia ludzi lub zwierząt przez krocionogi należy unikać bezpośredniego kontaktu z krocionogami (skóra, oczy) ze względu na wydzielanie przez nie trujących substancji obronnych.

W związku z długotrwałymi opadami deszczu krocionogi opuszczają swoje siedliska oraz kryjówki i w poszukiwaniu suchych miejsc przemieszczają się w kierunku siedzib ludzkich,
w okolice różnych budynków i ich pomieszczeń, gdzie wokół fundamentów tworzą kilkucentymetrowej grubości warstwę wijących się robaków. Masowe migracje krocionogów są znane od dawna. Często gromadzą się w dużej liczbie na trawnikach, wokół domów,
na ścianach budynków, a część wchodzi do wnętrz i zasiedla piwnice. Krocionogi stanowią rząd w typie stawonogów. Są to zwierzęta średniej wielkości (od 2 do 47 mm) o ciele silnie wydłużonym i walcowatym. Ciało krocionogów pokrywa twardy zewnętrzny pancerz, zawierający dużo soli wapniowych. Mają głowę, trójsegmentowy tułów i długi odwłok.
Na głowie są proste oczy, para krótkich czułków i gryzący narząd gębowy. Pierwszy pierścień tułowia nie ma nóg, dwa następne mają po jednej parze. Krocionogi posuwają się powoli
do przodu, równomiernie, ruchem płynnym. W spoczynku lub zaniepokojone zwijają
się w kłębek i zapadają w nieruchome odrętwienie. Zimują we wgłębieniach, szczelinach
lub wygrzebanych jamkach w ziemi. Pełny rozwój larw trwa rok, a długość ich życia wynosi od 3 do 5 lat. Krocionogi zasiedlają zwykle wilgotne miejsca i w ciągu dnia przebywają
w kryjówkach, pod opadłymi liśćmi, kamieniami, deskami itp.

Metody zwalczania krocionogów.

Najlepsze znane metody zwalczania krocionogów to:

 1. 1. Działania profilaktyczno - higieniczne.

Działania te mają na celu niedopuszczenie do obecności i rozwoju szkodników na posesjach
i w budynkach. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zapewnienie owadoszczelności pomieszczeń oraz utrzymywanie w czystości terenów wokół domostw. Staranne sprzątanie wpływa na niepokojenie krocionogów oraz usuwanie źródeł pożywienia, które mogłyby one wykorzystywać. Profilaktyka polega na tworzeniu warunków utrudniających owadom bytowanie: odcięciu dostępu do wody i pokarmu, likwidowaniu kryjówek, niedopuszczenie do powstawania miejsc wylęgu larw.

Zatem na terenie wokół budynku należy:

 • zadbać o właściwy stan higieniczno - porządkowy: regularnie kosić trawę, ścinać gałęzie drzew przylegających do budynków, usuwać pnącza z elewacji zewnętrznej;
 • pojemniki i kontenery na odpadki szczelnie przykrywać, a ich zawartość regularnie opróżniać;
 • usuwać z podwórek stare, zmurszałe deski i inne przedmioty stanowiące dla krocionogów ciemne, wilgotne kryjówki;
 • usuwać natychmiast gnijące resztki produktów roślinnych.

2.   Metoda nieinwazyjna.

Metoda ta polega na zwalczeniu szkodników sposobami naturalnymi, bez użycia środków chemicznych, np. budowaniu różnych pułapek nęcących i w tym celu należy:

 • wykopać dołki z kawałkami bulw ziemniaków lub marchwi (pułapki pokarmowe) - w nich gromadzą się krocionogi - po tygodniu (w razie potrzeby częściej) wykopać
  i zniszczyć szkodniki;
 • ozkładać przynęty przygotowane z otrąb, cukru i insektycydu. Może być też pokrojona sałata lub rzodkiewki opryskane Foschlorem płynnym 25 - po zgromadzeniu się krocionogów
  w miejscu pułapki zebrać je i zniszczyć.

3.   Metoda inwazyjna.

Metoda ta polega na bezpośrednim zwalczaniu krocionogów środkami chemicznymi
i w tym celu należy:

 • glebę odkażać termicznie, szczególnie ziemię kompostową, która bywa silnie zasiedlona przez krocionogi;
 • stosować granulaty doglebowe (np. Basudin 10 G lub Diazinon 10 G w dawce 80 -120 kg
  na hektar);
 • przeprowadzić oprysk posesji w następujący sposób: opryskać zewnętrzne ściany budynków do wysokości 1 metra i pas przylegającego terenu do fundamentu budynków o szerokości
  do 2 m, następnie otwory wejściowe i korytarze w miejscu styku ścian z podłogą. W razie potrzeby zabieg opryskiwania należy powtórzyć w odstępach kilkudniowych. Zalecany jest jeden z następujących preparatów: K-Othrine, Scorpion, Empire 20, Tenopa 060 S.C.
  lub Solfac WP 10. Preparaty te nie są szkodliwe dla ludzi i zwierząt;
 • pola wapnować i stosować właściwe nawożenie mineralne.

Powyższa instrukcja służy do indywidualnego niszczenia szkodników na terenie własnych posesji. Jednocześnie informuje się, ze wykonanie dezynsekcji nieruchomości to obowiązek poszczególnych właścicieli, zarządców nieruchomości, a także spółdzielni mieszkaniowych. 


 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności OGŁOSZENIE

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016