Zaproszenie - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Zaproszenie

Zaproszenie do udziału w Zespole ds. Rewitalizacji.

nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe

W związku z przystąpieniem do opracowania  Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016-2025  Burmistrz Miasta i Gminy Kępno zaprasza przedstawicieli:
– organizacji pozarządowych
– służb mundurowych
– przedsiębiorstw
– organizacji skupiających przedsiębiorców
– instytucji rynku pracy
– instytucji kultury
– instytucji edukacyjnych
– instytucji opieki społecznej
– instytucji skarbu państwa
– Rady Miejskiej 
– jednostek organizacyjnych gminy
– wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

do uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Zespołu ds. Rewitalizacji. Zespół będzie pracował w oparciu o Regulamin, którego projektu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

Osoba chętna uczestniczyć w pracach Zespołu ds. rewitalizacji powinna zgłosić swoją kandydaturę za pomocą formularza deklaracji. Wzór deklaracji w wersji elektronicznej jest dostępny pod adresem www.um.kepno.pl w Aktualnościach oraz  w zakładce: Gmina Kępno - Projekty unijne - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016—2025.  Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie w terminie do dnia 13 stycznia  2017 r.  do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu deklaracji do urzędu).

W przypadku pytań i wątpliwości  - proszę o kontakt z Wydziałem Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich , tel. 62 782 5850.

 

Deklaracja

Regulamin


 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Zaproszenie

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016