I spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
I spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji

W dniu 20 stycznia 2017 r. w Kępińskim Ośrodku Kultury odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji.

 

   Zespół powołany został Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kępno nr 6/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. ze zmianą zarządzeniem nr 7/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. W składa zespołu ds. rewitalizacji weszli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, Policji, Straży Miejskiej oraz innych jednostek gminny i podmiotów aktywnie współpracujących z gminą.

   Spotkanie poprowadził Przewodniczący Zespołu Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, Pan Artur Kosakiewicz. Zapoznał zebranych z założeniami i planami procesu rewitalizacji. Omówione zostały sprawy organizacyjne, w tym sposób komunikowania się, częstotliwość spotkań zespołu. Wskazano na konieczność zakończenia prac nad przygotowaniem programu rewitalizacji w miesiącu marcu br. Prowadzący zaapelował o aktywny udział w pracach zespołu i zaangażowanie, które w przyszłości zaowocuje szeroką partycypacją społeczną.

   Podczas inauguracyjnego spotkania obyło się również szkolenie dla członków zespołu dotyczące uwarunkowań formalno-prawnych prowadzenia działań rewitalizacyjnych w okresie programowania na lata 2014-2020. Szkolenie przeprowadził Pan Michał Marciniak, ekspert ds. rewitalizacji reprezentujący firmę STREFAPLUS. W ramach pracy warsztatowej dokonano identyfikacji jednostek urbanistycznych na terenie Miasta i Gminy Kępno. Wskazano również podmioty, w których posiadaniu są dane dotyczące wskaźników koniecznych do oceny w procesie identyfikacji i wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy.

spotkanie_rewit spotkanie_rewit spotkanie_rewit.1 spotkanie_rewit.1
Fundusze_Europejskie_-_rewit Fundusze_Europejskie_-_rewit
 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności I spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016