Ogłoszenie - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno zawiadamia o przystąpieniu do prac przygotowawczych w zakresie zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno.

 

OGŁOSZENIE


Działając na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 9, 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz mając na uwadze zapewnienie spełnienia bieżących potrzeb mieszkańców i inwestorów, a także konieczność dokonania niezbędnych regulacji w zakresie planowania przestrzennego,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

zawiadamia

o przystąpieniu do prac przygotowawczych

w zakresie zmiany obowiązującego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno.


Wnioski o zmianę planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, w godz. od 8:00 do 16:00, do 28 kwietnia 2017 roku.


Wniosek powinien zawierać:

  • nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy
  • przedmiot wniosku (opis, charakterystyka)
  • oznaczenie nieruchomości, której dotyczy
  • graficzne przedstawienie zamierzonej inwestycji lub rozwiązań

Wniosek musi być zgodny z zapisami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępno dostępnego pod adresem: http://www.kepno.e-mapa.net/ (należy włączyć zakładki: zagospodarowanie przestrzenne i studium).

Niniejsze ogłoszenie nie jest częścią formalną procedury planistycznej, lecz ma na celu zebranie informacji, czy i w jakim zakresie zachodzi konieczność przystąpienia do zmiany obowiązującego planu wynikająca z bieżących potrzeb mieszkańców i inwestorów.

 

                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

                                                                                                       (-) Piotr Psikus

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Ogłoszenie

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016