Spotkanie z organizacjami pozarządowymi - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W czwartek, 9 listopada, w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 17 stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie Gminy Kępno.

   Podczas spotkania przedstawione zostały aktualne sprawy związane ze współpracą samorządu z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem spotkania była konsultacja Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Do 20 listopada br. organizacje mają możliwość wniesienia uwag do Programu.

   Przedstawiciele organizacji zapoznani zostali również ze zmianami w organizacji konkursu ofert, zasady którego  reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Rokrocznie w ramach konkursu ofert kępiński samorząd przekazuje dotacje dla kilkudziesięciu stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań publicznych. Nowością w tegorocznym konkursie będzie forma składania wniosków. Od tego roku stowarzyszenia będą wypełniały oferty za pomocą generatora wniosków. Generator programu Witkac.pl., na którym obecnie pracuje m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, daje szereg możliwości usprawniających przygotowanie oferty, kalkulacji kosztów planowanego przedsięwzięcia zarówno w ofercie jak i aktualizacji harmonogramu i kosztorysu. Przedstawiciele organizacji zostali zaproszeni do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym obsługi generatora, które odbędzie się 28  listopada br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie.

   Stowarzyszenia zostały również zaproszone do aktywnego włączenia się w proces szeroko rozumianej rewitalizacji Gminy Kępno. Samorząd poszukuje partnerów oraz lokalnych liderów, którzy mogliby współpracować, szczególnie w temacie włączenia społecznego, aktywizowania społeczności lokalnej, z dziećmi, młodzieżą, seniorami. Rada Miejska  uchwaliła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2017-2023. Warto dodać, że Program został pozytywnie zweryfikowany przez  Urząd Marszałkowski i został wpisany na Wykaz programów rewitalizacji gmin  województwa wielkopolskiego.

DSC_0091 DSC_0091 DSC_0094 DSC_0094 DSC_0096 DSC_0096
 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016