Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: ul. Zwycięstwa

 

Kępno, dnia 12 marca 2012 roku


WGKNOŚiPP.6840.3.2012/1


Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


1.ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU

Nieruchomość gruntowa położona w Kępnie, przy ul.Zwycięstwa, oznaczona w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie Kępno jako działka nr 522/11 o powierzchni 0,1675 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00032725/3

Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

2.PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z uzupełniającymi usługami nieuciążliwymi – symbol rysunku planu AB 70 MN.

 

3.WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

Wartości nieruchomości, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi netto ( bez należnego podatku VAT ) 124.000,00-zł  ( słownie : sto dwadzieścia cztery tysiące złotych ).


4.FORMA SPRZEDAŻY

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Termin i miejsce przetargu zostaną podane w oddzielnym ogłoszeniu.


5.POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.    Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34, ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity : Dz.U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651, z późniejszymi zmianami ), mogą zgłaszać w terminie do dnia 25 kwietnia 2012 roku wnioski o sprzedaż nieruchomości w drodze pierwszeństwa.

2.    Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul..Kościuszki 5, pok. nr 18   ( tel. 062 78-25-823 )  lub pok. Nr 19 ( tel. 062 78-25-819 ) – adres do korespondencji : ul.Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Oddaj swój głos w sondzie

Którą z inwestycji w zakresie rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej uważają Państwo za ważną dla rozwoju sportu szkolnego w Gminie Kępno?

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie - 0.3%
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie - 92.5%
Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przy Zespole Szkół w Mikorzynie - 0.5%
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Świbie - 0%
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie - 6.3%
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świbie - 0.4%
Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016