Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dierżawy: Inwestor Kępno

Kępno, dnia 07 marca 2012 roku


WGKNOŚiPP.6845.1.3.2012/1


Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
ogłasza
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


1.ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,09.74 ha, położona w miejscowości Mianowice oznaczona w operacie ewidencji gruntów, jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie Krążkowy jako działka nr 1045/2, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie – Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00055032/5.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

2.PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nieruchomość stanowi teren składowiska odpadów w Mianowicach. Po zakończeniu eksploatacji składowiska - nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno przeznaczona jest pod zieleń inną - symbol rysunku planu : C 231 ZI.

 

3.ZAŁOŻENIA DO DZIERŻAWY

1. Okres dzierżawy – czas nieoznaczony.
2. Forma dzierżawy – dzierżawa nastąpi w drodze bezprzetargowej, na rzecz spółki „INWESTOR-KĘPNO” Sp. z o.o.,    z siedzibą w Kępnie przy ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno, z przeznaczeniem na działalność statutową spółki.

3. Wysokość czynszu dzierżawnego – rocznie : 800,00-zł ( słownie : osiemset złotych ) netto, plus należny podatek VAT.

4. Czynsz płatny jest z góry w terminie do 30 kwietnia każdego roku.


4.POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i  Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie ( 63-600 Kępno, ul.Kościuszki 5 ), – pok. nr 18, ( tel. 062 78-25-823 ) lub pok. Nr 19 ( tel. 062 78-25-819 ).

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016