Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta i Gminy - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta i Gminy

Gdzie załatwić sprawę (wykaz obejmuje podstawowe zakresy spraw)


 


Punkt Obsługi Interesantów (przyjmowanie wniosków, udostępnianie formularzy wniosków)

Elżbieta Michalska, Sylwia Humelt, Radosław Stachura, tel. 62-78-25-800, pokój nr 1.14, parter, ul. Ratuszowa 1

Do góry

Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym

Iwona Przybylska-Klajn, tel. 62-78-25-822, ul. Kościuszki 9

Do góry

Ewidencja działalności gospodarczej

Aneta Szydlik, tel. 62-78-25-825, pokój nr 1.09, parter, ul. Ratuszowa 1

Do góry

 

Ewidencja ludności, dowody osobiste, zameldowanie, wymeldowanie, stały rejestr wyborców

Ewa Burzała, Zofia Siubiak  tel. 62-78-25-838, pokój nr 1.12, parter, ul. Ratuszowa 1

Do góry

 

Ewidencja urodzeń, zgonów, przyjmowanie oświadczeń o wstępowanie w związek małżeński

Maria Skiba, Stefania Ciesielska, Ewa Dzwończak, tel. 62-78-25-813, 833, Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 1.10, parter, ul. Ratuszowa 1

Do góry

 

Gospodarowanie gruntami, oddawanie nieruchomości w zarząd, dzierżawę, użyczenie, nadawanie nr porządkowych, komunalizacja mienia

Anna Parzonka, tel. 62-78-25-819, ul. Kościuszki 9

Do góry

Czynsz dzierżawny za grunt - księgowość

Karol Drzazga, tel. 62-78-25-845, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1

Do góry

Opłata targowa, sprawy związane z KRUS

Elżbieta Kolebska, tel. 62-78-25-820, pokój nr 1.08, parter, ul. Ratuszowa 1

Do góry

 

Opłata za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze Strefy płatnego Parkowania - księgowość

Weronika Szczepaniak, tel. 62-78-25-827, pokój nr 1.05, parter, ul. Ratuszowa 1

Do góry

Obrona cywilna i sprawy obronne, pełnomocnik Burmistrza ds. ochrony informacji niejawnych

Aneta Szydlik, tel. 62-78-25-845, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1

Do góry

Obsługa kasy Urzędu

Elżbieta Kolebska, tel. 62-78-25-820, pokój nr 1.08, parter, ul. Ratuszowa 1

Do góry

Ochrona środowiska i gospodarka komunalna

Daniel Dyla, tel. 62-78-25-810, ul. Kościuszki 9

Do góry

Opłata od posiadania psów - księgowość

Karol Drzazga, tel. 62-78-25-845, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1

Do góry

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Izabela Dziergwa, Weronika Szczepaniak, tel. 62-78-25-827, pokój nr 1.05, parter, ul. Ratuszowa 1

Do góry

Organizowanie dowozu dzieci do szkół

Małgorzata Florczak, tel. 62-78-25-839, pokój nr 3.16, II piętro, ul. Ratuszowa 1

Do góry

Podatek od nieruchomości (miasto Kępno), podatek akcyzowy, pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Iwona Staszak tel. 62-78-25-811, pokój nr 1.06, parter, ul. Ratuszowa 1

Do góry

Podatek od nieruchomości (gmina Kępno), podatek rolny, leśny

Beata Marczak, tel. 62-78-25-811, pokój nr 1.06, parter, ul. Ratuszowa 1

Do góry

Podatek od środków transportowych

Sylwia Hadzik-Gola, tel. 62-78-25-829, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1

Do góry

Przyjmowanie skarg i wniosków

Katarzyna Kołcio-Kraus, tel. 62-78-25-824, pokój nr 2.20, I piętro, ul. Ratuszowa 1

Do góry

Rozliczanie dotacji przyznanych w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Karol Drzazga, tel. 62-78-25-845, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1

Do góry

Sprawy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Robert Kaczor, tel. 62-78-25-821, pokój nr 2.08, I piętro, ul. Ratuszowa 1

Do góry

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, nabywanie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego

Daniel Dyla, tel. 62-78-25-810, ul. Kościuszki 9

Do góry

Stypendia socjalne

Tomasz Wróblewski, tel. 62-78-25-837, pokój nr 3.17, II piętro, ul. Ratuszowa 1

Do góry

Użytkowanie wieczyste - księgowość

Karol Drzazga, tel. 62-78-25-845, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1

Do góry

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, konkursy ofert

Anna Dulian, tel. 62-78-25-841, pokój nr 3.14, II piętro, ul. Ratuszowa 1

Do góry

Wydawanie decyzji na wycinkę drzew

Gabriela Jeziorna, tel. 62-78-25-810, ul. Kościuszki 9

Do góry

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku lub o stanie zaległości

Jolanta Fiołka, tel. 62-78-25-817, pokój nr 1.06, parter, ul. Ratuszowa 1

Do góry

 

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku lub o stanie zaległości, egzekucja należności gminy

Mirosław Sztucki, tel. 62-78-25-817, pokój nr 1.06, parter, ul. Ratuszowa 1

Do góry

Wystawianie faktur vat

Sylwia Hadzik-Gola, tel. 62-78-25-829, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1 

Do góry

 

Wypisy, wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

Milena Piętka, tel. 62-78-25-819, ul. Kościuszki 9

Do góry

Zamówienia publiczne

Iwona Hendrys, tel. 62-78-25-818, pokój nr 3.07, II piętro, ul Ratuszowa 1

Do góry

Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam w tym wolnostojących, oznaczeń na budynkach i budowlach

Marek Misała, tel. 62-78-25-862, pokój nr 3.07, II piętro, ul. Ratuszowa 1

Do góry

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Weronika Szczepaniak, tel. 62-78-25-827, pokój nr 1.05, parter, ul. Ratuszowa 1

Do góry

Zgromadzenia, imprezy masowe-zezwolenia

Katarzyna Kołcio-Kraus, tel. 62-78-25-824, pokój nr 2.20, I piętro, ul. Ratuszowa 1

Do góry

Zwrot kosztów za szkolenie pracowników młodocianych

Małgorzata Florczak, tel. 62-78-25-839, pokój nr 3.16, II piętro, ul. Ratuszowa 1

Do góry

 

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Jak załatwić sprawy w urzędzie

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016