Inwestycje - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno

Inwestycje zrealizowane w Gminie Kępno w roku 2011


 

Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kępnie o oddziały żłobkowe w ramach Programu ?Maluch? ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Przedmiot inwestycji obejmował rozbudowę Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kępnie o dwa oddziały żłobkowe z wspólnym zadaszonym wejściem oraz podjazdem dla niepełnosprawnych.
Wartość inwestycji - 715 383, 06 zł
Termin realizacji - 15.12.2011 r.

Maluch1 Maluch1 Maluch2 Maluch2

 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępno.
Zadanie realizowane w ramach Programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 ? 2013

1) Szkoła Podstawowa nr 3 Kępno oraz Gimnazjum nr 1 Kępno
Inwestycja obejmowała termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3
i Gimnazjum nr 1 w Kępnie, zgodnie z zaleceniami zawartymi w audycie energetycznym budynku polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i piwnic oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.
Wartość inwestycji - 1 088 550,00 zł
Termin realizacji - 30.09.2011 r.

SP3 SP3 SP31 SP31

 

2) Gimnazjum nr 2 Kępno
Przedmiotem zadania była termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Kępnie, zgodnie z zaleceniami zawartymi w audycie energetycznym budynku, polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i piwnic oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowe.
Wartość inwestycji - 691 243,17 zł
Termin realizacji - 29.08.2011 r.

gim2 gim2 gim21 gim21

 

3) Szkoła Podstawowa w Hanulinie oraz Dom Kultury w Krążkowych
Przedmiot zamówienia obejmował termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej:

? Szkoły Podstawowej w Hanulinie (ocieplenie ścian zewnętrznych i piwnic, ocieplenie stopodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonie modernizacji oraz regulacji instalacji centralnego ogrzewania i montaż zaworów termostatycznych);

SP_Hanulin SP_Hanulin SP_Hanulin1 SP_Hanulin1

 

? Domu Kultury w Krążkowych (ocieplenie ścian zewnętrznych i piwnic, ocieplenie dachu na części wysokiej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania).
Wartość inwestycji - 681 555,75 zł
Termin realizacji ? 30.10. 2011 r.

Dom_Kultury_Krkowy Dom_Kultury_Krkowy Dom_Kultury_Krkowy1 Dom_Kultury_Krkowy1

 

Modernizacja - remont drogi gminnej w Pustkowiu Kierzeńskim
Podstawowy zakres inwestycji polegającej na remoncie drogi na odcinku 750 mb obejmuje:
? wykonanie drogi gminnej o szerokości 3,5m,
? wykonanie mijanek o szerokości 1,5 m,
? wykonanie zjazdów w ciągu drogi gminnej ? strona lewa/prawa.
Inwestycja finansowana ze środków Budżetu Gminy.
Wartość inwestycji ? 238 202,00 zł
Termin realizacji - 16.12.2011 r.

Droga_Pustkowie_Kierzeskie Droga_Pustkowie_Kierzeskie Droga_Pustkowie_Kierzeskie1 Droga_Pustkowie_Kierzeskie1

 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 - dobudowa toalet
Zakres inwestycji obejmował dobudowę toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie przy ul. Tysiąclecia1.
Inwestycja finansowana ze środków Budżetu Gminy.
Wartość inwestycji - 151 720,13 zł
Termin realizacji - 30.09.2011 r.

Rozbudowa_SP3 Rozbudowa_SP3 Rozbudowa_SP31 Rozbudowa_SP31

 

Modernizacja bazy sportowej na terenie sołectwa Krążkowy ? budowa boisk sportowych
Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013, Oś 4 Leader.
Zakres robót obejmował odtworzenie murawy boiska do piłki nożnej, odtworzenie boiska do piłki siatkowej plażowej, wykonanie kortu tenisowego, budowa nowego ogrodzenia wokół całego terenu z wydzieleniem kortu tenisowego.
Wartość inwestycji - 590 400,86 zł
Termin realizacji - 30.07.2011 r.

Kompleks_sportowy_Kkowy Kompleks_sportowy_Kkowy Kompleks_sportowy_Kkowy1 Kompleks_sportowy_Kkowy1

 

Zagospodarowanie terenu przy stawie nr 2 na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w Mikorzynie
Zadanie zgłoszone do konkursu ?Pięknieje wielkopolska wieś? w ramach Programu ?Wielkopolska Odnowa Wsi?.
Przedmiotem zadania było zagospodarowanie terenu przy stawie nr 2 w Mikorzynie. Zakres robót obejmuje między innymi:
? wykonanie pomostu stalowego zjeżdżalni wielotorowej wyposażonej w system natrysku nawilżającego ślizg,
? umocnienie opaski brzegowej przy pomoście zjeżdżalni oraz schodów pozwalających wyjście ze zbiornika wodnego,
? wykonanie systemu nawadniającego, zjeżdżalnie wraz z instalacja elektryczną,
? montaż urządzeń małej architektury oraz urządzeń komunalnych, takich jak:
huśtawki, karuzela, ławki, kosze na śmieci, zjeżdżalnia oraz stojaki na rowery.
Wartość inwestycji - 70 058,00 zł
Termin realizacji 06.12.2011 r.

Zagospodarowanie_terenu_przy_stawach_w_Mikorzynie Zagospodarowanie_terenu_przy_stawach_w_Mikorzynie Zagospodarowanie_terenu_przy_stawach_w_Mikorzynie1 Zagospodarowanie_terenu_przy_stawach_w_Mikorzynie1

 

Remont świetlicy wiejskiej w Klinach ? budowa toalet
Zadanie z zakresu małych projektów w ramach działania 4.13 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? Programu Leader.
Przedmiotem zamówienia było adaptacja istniejących pomieszczeń piwnicznych
na sanitariaty w Domu Ludowym w Klinach. Zakres robót obejmował:
? wykonanie łazienki,
? roboty malarskie i wykończeniowe,
? montaż przepompowni kanalizacyjnej,
? wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej,
? biały montaż,
? dostawa wyposażenia(szafki, lustra, ławeczki),
? wykonanie instalacji elektrycznej.
Wartość inwestycji ? 64 000,00 zł
Termin realizacji - 22.12.2011 r.

Budowa_toalet_w_Klinach Budowa_toalet_w_Klinach Budowa_toalet_w_Klinach1 Budowa_toalet_w_Klinach1

 

Przebudowa ulic ks. P. Wawrzyniaka i Obrońców Pokoju - III etap realizacji trasy śródmiejskiej w Kępnie

W dniu 25 listopada 2011 r. miało miejsce uroczyste otwarcie wyremontowanych ulic ks. P. Wawrzyniaka i Obrońców Pokoju Tym samym zakończony został III i ostatni etap realizacji trasy śródmiejskiej w Kępnie.
Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Inwestycja obejmowała realizację projektu p.n. Przebudowa ulic ks. P. Wawrzyniaka i Obrońców Pokoju - III etap realizacji trasy śródmiejskiej w Kępnie, na który składa się m.in.:
? przebudowa nawierzchni ulic gminnych o długości 431 mb, powierzchnia nawierzchni z betonu asfaltowego ok. 3100 m2 ,
? przebudowa chodników z płyt granitowych i kostki granitowej o powierzchni ok.1700 m2
? budowa kanalizacji deszczowej o długości ok. 433 m wraz z przyłączami,
? budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 428 m wraz z przyłączami,
? znakowanie pionowe i poziome,
? wycinka istniejących drzew,
? budowa nowego oświetlenia ulicznego - linia kablowa oraz 18 słupów z oprawami oświetleniowym.
Wartość inwestycji ? 1 763 411,08 zł
Termin realizacji - 30.09.2011

Przebudowa_Ks._P._Wawrzyniaka Przebudowa_Ks._P._Wawrzyniaka Przebudowa_Ks._P._Wawrzyniaka1 Przebudowa_Ks._P._Wawrzyniaka1

 

Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Kępnie
W dniu 17 stycznia 2012 r. w Kępnie uroczyście otwarta została przebudowana ulica Tysiąclecia.
Inwestycja finansowana ze środków Budżetu Gminy.
Przedmiotem zadania była przebudowa nawierzchni ulicy Tysiąclecia w Kępnie, na
którą składa się m.in.:
? przebudowa nawierzchni ulicy gminnej o długości 195 mb,
? przebudowa nawierzchni z bruku betonowego o powierzchni ok. 1007 m2,
? przebudowa chodników z bruku betonowego o powierzchni ok.1025 m2, znakowanie,
? wycinka istniejących drzew.
Wartość inwestycji - 653 366,24 zł
Termin realizacji - 07.11.2011 r.

Przebudowa_Tysiclecia Przebudowa_Tysiclecia Przebudowa_Tysiclecia1 Przebudowa_Tysiclecia1

 

Zakończono pierwszy etap kanalizacji
W dniu 9 stycznia 2012 r. oficjalnie zakończony został pierwszy etap projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno?. W miejscowości Świba miał miejsce uroczysty odbiór kanalizacji sanitarnej obejmującej Mianowice, Olszowe i Świbę.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 59.022.011.35 zł, z czego 35 832 289,00 zł to dotacja z UE. Pozostała część sfinansowana będzie środkami przedsiębiorstwa ?Wodociągi Kępińskie? Sp. z o.o. pochodzącymi z dokapitalizowania spółki przez Gminy Kępno i Baranów oraz z pożyczki z WFOŚiGW.

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH MIANOWICE I OLSZOWA
Umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mianowice i Olszowa podpisano 30.07.2009 r. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska w Oleśnicy. Prace zakończono 29.04.2010 r.
W ramach zadania wykonano 18,07 km sieci kanalizacyjnej, 7 przepompowni, 4 tłocznie oraz  280 szt. przyłączy do posesji.
Koszt inwestycji to 4 687 946,50 zł.
Do końca 2011 roku podpisano umowy na odbiór ścieków z 250 właścicielami posesji.

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ŚWIBIE
Umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świba podpisano 18.11.2010 r. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska w Oleśnicy. Prace zakończono 30.11.2011 r.
W ramach zadania wykonano 12,22 km sieci kanalizacyjnej, 5 przepompowni, 2 tłocznie oraz 218 szt. przyłączy do posesji.
Koszt inwestycji to 4 746 340,58 zł.
Realizacja przez Spółkę Projektu to nie tylko wymierne efekty w postaci wybudowanych i zmodernizowanych kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanych obiektów i urządzeń Stacji Uzdatniania Wody, ale przede wszystkim wkład w poprawę jakości środowiska naturalnego naszego regionu.

Kanalizacja_wiba Kanalizacja_wiba Kanalizacja_wiba1 Kanalizacja_wiba1

 

 

 


 

 

 

Inwestycje zrealizowane w Gminie Kępno w roku 2012

 

 

Zakończono budowę stadionu lekkoatletycznego w Kępnie

Przedmiot inwestycji obejmował budowę stadionu sportowego, budowę trybun, budowę ogrodzenia zewnętrznego stadionu o wys. 2.50 m, montaż ogrodzenia o wys. 1.30 m wokół płyty stadionu, odwodnienia stadionu, nawodnienia stadionu, oświetlenie stadionu, budowę chodnika.

W roku 2012 ponownie została wykonana na koszt wykonawcy nowa płyta boiska trawiastego.

Wartość inwestycji: 3.514.000,00 zł.

stadion1 stadion1 stadion2 stadion2

 

?Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępno?

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III ?Środowisko przyrodnicze?, Działanie 3.2 ?Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku?, Schematu 2 ?Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w tym system grzewczy? Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 ? 2013.

Całkowita wartość Projektu wynosi 4 638 432,54 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 2 717 670,78 zł, w tym:

- dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 2 119 239,67 zł i stanowiącej nie więcej niż 77,98% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,

- wkład własny Gminy Kępno w wysokości 598 431,11 zł.

Okres realizacji projektu: od 4 września 2008 r. do 30 listopada 2012 r.

Głównym celem realizacji projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza
w regionie poprzez przeprowadzenie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na obszarze Miasta i Gminy Kępno.

W ramach przedsięwzięcia siedem obiektów poddanych zostało kompleksowej termomodernizacji:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 w Kępnie
 • Gimnazjum nr 2 w Kępnie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Hanulinie
 • Dom Strażaka w Kierznie
 • Dom Kultury w Krążkowach
 • Dom Strażaka w Mechnicach
 • Dom Ludowy w Osinach

W ramach przedsięwzięcia w roku 2012 zostały przeprowadzone prace termomodernizacyjne w obiektach użyteczności publicznej w Osinach i Kierznie.

W budynkach wykonywane były między innymi następujące prace: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i stropów, montaż energooszczędnych szyb oraz montaż kolektorów słonecznych.

Dom_Straaka_w_Kierznie1 Dom_Straaka_w_Kierznie1 Dom_Straaka_w_Kierznie2 Dom_Straaka_w_Kierznie2

Dom Strażaka w Kierznie

Dom_Ludowy_w_Osinach Dom_Ludowy_w_Osinach Dom_Ludowy_w_Osinach1 Dom_Ludowy_w_Osinach1

Dom Ludowy w Osinach


Przebudowa budynków domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny
i Szklarka Mielęcka

W ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi? objętego PROW na lata 2007 - 2013 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie do 500 000,00 zł.

Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Osiny

Przedmiot inwestycji obejmował przebudowę Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Osiny. Podczas prac przeprowadzono również termomodernizację współfinansowaną przez Europejski  Fundusz Rozwoju Regionalnego (WRPO na lata 2007 - 2013) w ramach zadania pn. ?Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępno?.

Wartość inwestycji ? 645 000,00 zł, w tym:

1. W ramach PROW:

a) przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Osinach - 299 093,13 zł

b) zakup wyposażenia - 32 328,71 zł

2. W ramach WRPO na lata 2007-2013: 114 219,87 zł.

Pozostała część wydatków poniesionych podczas realizacji zadania pozostaje jako wkład  własny niekwalifikowany.

Termin realizacji: 16.10.2012 r.

Przebudowa budynku Domu Strażaka w Kierznie

Przedmiot inwestycji obejmował przebudowę Domu Strażaka w miejscowości Kierzno Podczas prac przeprowadzono również termomodernizację współfinansowaną przez Europejski  Fundusz Rozwoju Regionalnego (WRPO na lata 2007 - 2013) z ramach zadania pn. ?Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępno?.

Wartość inwestycji: 639 981,09 zł, w tym:

1. W ramach PROW:

a) przebudowa Domu Strażak w Kierznie - 361 337,18 zł

b) zakup wyposażeni - 52 822,04 zł

2. W ramach WRPO na lata 2007- 2013: 180 176,49 zł.

Pozostała cześć wydatków poniesionych podczas realizacji zadania pozostaje jako wkład własny niekwalifikowany.

Termin realizacji: 02.04.2012 r.

Przebudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Szklarka Mielęcka

Przedmiot inwestycji obejmował przebudowę Domu Ludowego w Szklarce Mielęckiej.

Wartość inwestycji: 302 939,05 zł.

W ramach zadana przeprowadzono modernizację budynku Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej za kwotę w wysokości 279 536,41 zł oraz zakupiono wyposażanie sprzętu za kwotę 23 402,64 zł.

Termin realizacji: 17.04.2012 r.

Dom_Ludowy_w_Szklarce1 Dom_Ludowy_w_Szklarce1 Dom_Ludowy_w_Szklarce2 Dom_Ludowy_w_Szklarce2

Dom Strażaka w Szklarce Mielęckiej


Przebudowa budynku amfiteatru oraz zagospodarowanie terenu ? wykonanie trybun w Kępnie

Przedmiot inwestycji obejmował przebudowę z rozbudową amfiteatru z trybunami wraz z zagospodarowaniem terenu na Kępiński Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kępnie.

Wartość inwestycji: 1 138 799,02 zł.

Termin realizacji: 17.08.2012 r.

Amfiteatr1 Amfiteatr1 Amfiteatr2 Amfiteatr2

 

Przebudowa dróg gminnych w Olszowie oraz Modernizacja dróg gminnych tłuczniem w miejscowości Świba i Olszowa terenie Gminy Kępno

Przebudowę zrealizowało ?Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe? S.A. z siedzibą w Kępnie. Wartość przedmiotu umowy to 444 tys. zł. Gmina Kępno na realizację tego zadania złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie w kwocie 203 500,00 zł ze środków Województwa Wielkopolskiego na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Na przedmiot zadania składało się: wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni dróg gminnych o długości 750 mb o grubości 5 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 23 cm i powierzchni ok. 3800 m?, wykonanie wzmocnienia gruntu z kruszywa stabilizowanego cementem o grubości 15 cm i powierzchni ok. 3670 m?, regulacje studzienek urządzeń podziemnych, remont przyległej drogi z wykorzystaniem materiałów z rozbiórki, zabezpieczenie infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego.

Droga_Olszowa1 Droga_Olszowa1 Droga_Olszowa2 Droga_Olszowa2

 

Wykonawcą modernizacji dróg gminnych tłuczniem w miejscowości Świba i Olszowa było ?Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe? S.A. z siedzibą w Kępnie.

Zakres zadania obejmował utwardzenie tłuczniem 2093 mb dróg wraz z odwodnieniem, przepustami i zjazdami.

Wartość inwestycji: 658.450,50 zł.

Droga_Olszowa3 Droga_Olszowa3 Droga_wiba1 Droga_wiba1

 

Budowa kominka w Domu Ludowym w Klinach w ramach Programu Pięknieje Wielkopolska Wieś

Przedmiot inwestycji obejmował montaż kominka wraz z osprzętem w Domu Ludowym
w Klinach.

Wartość inwestycji: 68 900,00 zł.

Termin realizacji: 15.10.2012 r.

Kominek_w_Klinach Kominek_w_Klinach

 

Przebudowa nawierzchni ulicy Wieniawskiego w Kępnie

Wykonawcą przebudowy była spółka ?Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe? S.A.
z siedzibą w Kępnie.

Przedmiotem umowy z Wykonawcą zadania było m.in.: wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni, wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz z betonu asfaltowego, wykonanie chodników i zjazdów wraz z podbudową, rozebranie istniejących warstw nawierzchni, regulacje studzienek urządzeń podziemnych, zabezpieczenie infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz latarń z oprawami, budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi.

Wartość przedmiotu umowy brutto stanowiąca wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy wynosi 575.608,50 zł.

Ulica_Wieniawskiego Ulica_Wieniawskiego Ulica_Wieniawskiego1 Ulica_Wieniawskiego1

 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRIORYTETU VI TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTUROWE, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 513 397,51 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 1 451 359,07 zł, w tym:

- dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 943 383,39zł i stanowiącej nie więcej niż 65% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,

- wkład własny Gminy Kępno w wysokości 507 957,68 zł.

Okres realizacji projektu: 10 listopada 2010 r. ? 15 grudnia 2012 r.

Głównym celem projektu realizowanego przez Gminę Kępno był wzrost znaczenia turystyki w rozwoju Ziemi Kępińskiej, a co za tym idzie również i południowej Wielkopolski. Cel główny realizowany był przez poprawę dostępności posiadanych walorów kulturowych (antropogenicznych) i przyrodniczych, poprawę jakości obiektów infrastruktury rekreacyjnej oraz stworzenie zaplecza bazy noclegowej dla turystyki aktywnej.

Przedmiotem projektu było kompleksowe wzbogacenie walorów turystycznych Gminy Kępno poprzez:

- stworzenie zaplecza bazy noclegowej w ośrodku wypoczynkowym w Mikorzynie (zaplecze socjalne, sanitariaty, łaźnie, ogólnodostępna świetlica, miejsce na ognisko wraz z kuchnią polową),

- oznaczenie tabliczkami najważniejszych miejsc związanych z historią miasta,

- uatrakcyjnienie Parku 700-lecia (m.in. tablice informacyjne, ławki, stojaki na rowery, plac zabaw w formie grodziska),

- uatrakcyjnienie terenu Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (budowa skateparku, nowe ciągi pieszo-rowerowe, siłownia zewnętrzna, wyczyszczenie zbiornika wodnego).

Projekt został przygotowany w ten sposób, by zaspokoić potrzeby różnych grup społecznych, preferujących formy aktywnego wypoczynku i oczekujących różnych usług turystycznych.

Siownia_zew Siownia_zew Skate_Park Skate_Park
Mikorzyn_Orodek Mikorzyn_Orodek Grodzisko Grodzisko

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK w Kępnie w ramach budowy kompleksu ?Moje boisko ? ORLIK 2012?

Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa w kwocie 333 000,00 zł oraz z budżetu województwa w kwocie 333 000,00 zł.

Przedmiot inwestycji obejmował wykonanie boisk sportowych, w tym boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy oraz boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej, wykonanie ogrodzenia boisk, oświetlenia, a także ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej. W ramach inwestycji wykonano także budynek zaplecza socjalno ? szatniowego.

Wartość inwestycji: 1 152 965,00 zł.

Termin realizacji : 17.12.2012 r.

Orlik1 Orlik1 Orlik2 Orlik2

 

Remont bieżący pawilonu sportowego TKKF Przemysław w Kępnie

Przedmiot inwestycji obejmował pokrycie dachu, malowanie wewnętrzne, wymianę pieca gazowego c.o. wraz z grzejnikami, remont sanitariatów oraz podłóg, docieplenie ścian budynku.

Wartość inwestycji: 60 000,00 zł.

Termin realizacji: 19.12.2012 r.

Pawilon_TKKF Pawilon_TKKF Pawilon_TKKF1 Pawilon_TKKF1

 

Przebudowa placu przy ulicy Kościuszki

Wykonawcą inwestycji był Paweł Wojtasik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Paweł Wojtasik CENTRUM BUDOWLANO REMONTOWE? z siedzibą w Opatowie.

Przedmiotem zadania była realizacja przebudowy placu pomiędzy ulicami Staszica, Kościuszki, Pocztową. Zakres przebudowy to między innymi: rozbiórka i wywiezienie istniejącej infrastruktury, w tym konstrukcji betonowych, murów z cegły i kamienia, wycinka drzew, wykonanie chodników wraz z podbudową oraz rozebranie istniejących warstw nawierzchni, budowa linii kablowej wraz z latarniami i oprawami w ilości 6 sztuk, wykonanie i montaż małej architektury.

Wartość przedmiotu umowy brutto wynosi 202.164,61 zł.

Plac_Kociuszki Plac_Kociuszki Plac_Kociuszki1 Plac_Kociuszki1

 

Budowa budynków mieszkalnych z 12 lokalami socjalnymi w miejscowości Zosin ? inwestycja współfinansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 25% wartości inwestycji.

Przedmiot inwestycji obejmuje budowę budynków mieszkalnych z 12 lokalami socjalnymi
w miejscowości Zosin. W roku 2012 wykonany został stan surowy zamknięty budynków.

Wartość inwestycji: 806 706,60 zł.

Termin realizacji 24.04.2013 r.

MIeszkania_Socjalne_w_Zosinie1 MIeszkania_Socjalne_w_Zosinie1 MIeszkania_Socjalne_w_Zosinie2 MIeszkania_Socjalne_w_Zosinie2

 

 


 

Inwestycje zrealizowane w Gminie Kępno w roku 2013

 

 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PUSTKOWIU KIERZEŃSKIM

Wykonana została nawierzchnia z tłucznia kamiennego o długości 725 m i szerokości 3,5 m.

Wartość robót to 189.719,22 zł.

pustkowie1 pustkowie1 pustkowie2 pustkowie2

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIANOWICACH

Wykonano ulicę gminną o nawierzchni asfaltowej o długości 171 metrów wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową.

Remont objął, poza samą modernizacją nawierzchni, przebudowę starej kanalizacji sanitarnej, wybudowanie kanalizacji deszczowej oraz ścieżkę pieszo-rowerową.

Wartość  robót wyniosła 540 756,86 zł.

Mianowice1 Mianowice1 Mianowice2 Mianowice2

 

 

REMONT CHODNIKA W KLINACH

Wykonany został chodnik z kostki betonowej o długości 580 mb.

Wartość przedmiotu umowy to 77.185,51  zł.

Kliny_-_chodnik1 Kliny_-_chodnik1 Kliny_-_chodnik2 Kliny_-_chodnik2

 

 

REMONT CHODNIKA W KRĄŻKOWACH

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowany został kolejny odcinek chodnika w Krążkowach o długości 110 m.

Krkowy_-_chodnik1 Krkowy_-_chodnik1 Krkowy_-_chodnik2 Krkowy_-_chodnik2

 

 

BUDOWA FONTANNY PRZY ULICY KOŚCIUSZKI W KĘPNIE

Fontannę wyrzeźbioną w piaskowcu wykonał rzeźbiarz Jarosław Kargol z Gminy Kruszyna w Województwie Śląskim. Wartość prac kamieniarskich wyniosła 60 000 zł. Ponadto koszt uzbrojenia terenu pod fontannę oraz wykonanie instalacji obiegu wody fontanny wyniósł 21 000 zł.

Plac, na którym znajduje się fontanna nazwany został ?Skwerem Pocztowym?.

Zagospodarowany plac w centrum miasta cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców i gości odwiedzających nasze miasto.  Jeszcze niedawno były tu krzywe chodniki, kruszące się konstrukcje betonowe i mało estetyczny pawilon handlowy. Obecne ukształtowanie chodników umożliwia wygodną i bezpieczną komunikację dla bardzo dużej liczby osób odwiedzających istotne dla funkcjonowania naszej gminy i powiatu otaczające plac, liczne siedziby instytucji i firm.

fontanna_skwer_pocztowy fontanna_skwer_pocztowy fontanna_skwer_pocztowy1 fontanna_skwer_pocztowy1

 

 

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ŚWIBIE

Przedmiotem zadania była budowa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej o długości 248 metrów.

Wartość inwestycji wynosi 105.679,26 zł.

wiba_-_droga1 wiba_-_droga1 wiba_-_droga2 wiba_-_droga2

 

 

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OLSZOWIE

Wykonano przebudowę drogi gminnej o łącznej długości 479 m. Wartość umowna robót to 987.585,87 zł.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową oraz kanalizację deszczową o średnicy 300 mm wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi.

Przebudowa drogi została zrealizowała w dwóch etapach.

Z powodu braku możliwości odwodnienia jezdni przy pomocy rowów w ciągu przebudowywanych ulic zaprojektowano kanalizację deszczową. Wbudowanie krawężników pozwoli w przyszłości na budowę jednostronnego chodnika. W ciągu dróg została zaprojektowana i wykonana solidna konstrukcja nawierzchni, która jest konsekwencją umieszczenia pod nią kanalizacji deszczowej oraz ruchu pojazdów ciężarowych obsługujących znajdującą się wśród zabudowy jednorodzinnej fabrykę mebli ?Maridex?.

W ramach zadania wykonano:

 • warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 5 cm,
 • podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 23 cm oraz z betonu asfaltowego o grubości 7 cm,
 • zjazdy i pobocza z tłucznia kamiennego,
 • regulacje studzienek urządzeń podziemnych,
 • zabezpieczenie infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym,
 • oznakowanie pionowego wg. projektu docelowej organizacji ruchu,
 • kanalizację deszczową o średnicy 300 mm wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi.
Olszowa_-_droga1 Olszowa_-_droga1 Olszowa_-_droga2 Olszowa_-_droga2

 

 

BUDOWA MIESZKAŃ SOCJALNYCH W ZOSINIE

Umowa na realizację zadania ?Budowa budynków mieszkalnych z 12 lokalami socjalnymi w miejscowości Zosin? pomiędzy Gminą Kępno a Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Budowlanym ?KAWALER? z Ostrzeszowa podpisana została w dniu 7 września 2012 roku.

W ramach inwestycji wybudowano dwa parterowe budynki, a w każdym z nich 6 mieszkań. Powstało 8 mieszkań dwupokojowych (kuchnia z aneksem i pokój) z łazienką i wiatrołapem oraz 4 mieszkania jednopokojowe (kuchnia z aneksem) z łazienką i wiatrołapem.

Wartość inwestycji to 952 893,87 zł. Wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego wyniosło 213 857,00 zł.

W ramach tej inwestycji został wykonany odcinek gazociągu średniego ciśnienia z Osin do budynków socjalnych o długości około 1700 m i wartości 349 338,50 zł.

Zosin Zosin Zosin1 Zosin1

 

 

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA NA ?ORLIKU?

Oddano do użytku mieszkańców nową siłownię zewnętrzną, która umiejscowiona jest na kompleksie sportowo-rekreacyjnym ?Orlik? przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie.

W ramach wyposażenia zamontowano 7 zestawów urządzeń siłowych oraz stolik do gry w szachy/warcaby.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu pn. ?Wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w urządzenia do siłowni zewnętrznej? dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na zadania otrzymano kwotę dofinansowania w wysokości 25 000 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 48 216 zł brutto.

To druga już w Kępnie siłownia na świeżym powietrzu. Od chwili udostępnienia cieszy się ona wielką popularnością od rana do wieczora - sposób korzystania z urządzeń jest precyzyjnie opisany w regulaminie.

Siownia_na_Orliku Siownia_na_Orliku Siownia_na_Orliku1 Siownia_na_Orliku1

 

 

Poprawa warunków działalności Kępińskiego Ośrodka Kultury poprzez remont budynku byłego Klubu Nauczyciela

Inwestycja została zrealizowana z dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie ze środków MKiDN to kwota 300 000,00zł wkład własny, dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury pochodząca z Gminy Kępno to kwota 63 139,15zł.

W ramach zadania wyremontowane zostały sale i pokoje administracyjne. Budynek został ocieplony, wymieniono pokrycie dachowe, instalację odgromową. Zmodernizowana została instalacja centralnego ogrzewania i instalacja elektryczna, wymieniono oświetlenie . Wokół budynku wyłożona została kostka brukowa. Wyremontowane zostały schody wejściowe oraz zamontowano pełnowymiarowy podjazd dla niepełnosprawnych. Założona została klimatyzacja, instalacja multimedialna. Rozebrane zostały boazerie a ściany zostały odświeżone i pomalowane. Wycyklinowano i pomalowano podłogi, wymieniono stary sufit. Zakupiono wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej: stoły, krzesła, ekran projektowy, flipchart, meble , sprzęt audio, wideo i nagłaśniający oraz mobilna scena z kurtyną. W wyremontowanym budynku prowadzone będą działania kulturalne min zajęcia kółek i sekcji zainteresowań, spotkania seniorów ,pasjonatów i hobbystów, zespołów śpiewaczych. Będzie to również miejsce koncertów, spektakli teatralnych, wystaw , konferencji, szkoleń i uroczystości okolicznościowych. Budynek został wyremontowany z myślą o realizowaniu w nim coraz bogatszego wachlarza wydarzeń kulturalnych. Ma być technicznym i organizacyjnym wsparciem dla wszelakich przejawów aktywnego życia mieszkańców, którzy nie tylko będą korzystać z oferty programowej KOK ale również będą współuczestniczyć w kreowaniu wydarzeń kulturalnych.

KOK1 KOK1 KOK2 KOK2
KOK3 KOK3 KOK4 KOK4

 

 

REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ KRĄŻKOWY-KLINY

W grudniu 2013 roku na drodze gminnej Krążkowy ? Kliny została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa o długości 2100 metrów i powierzchni 11.550 m kw. Wykonawcą nawierzchni była firma Mota-Engil Central Europe SA. Wartość wykonanych prac to kwota około 560.000 zł.

W trakcie budowy drogi ekspresowej S-8 pojazdy w/w firmy Mota-Engil korzystały z drogi gminnej, powodując w wielu miejscach uszkodzenia nawierzchni. W wyniku negocjacji prowadzonych przez Burmistrz Miasta i Gminy Kępno z Dyrekcją tej firmy położona została nowa nawierzchnia asfaltowa na całej powierzchni drogi, zamiast naprawy uszkodzonych fragmentów. Dzięki owocnym negocjacjom gminna droga otrzymała nową nawierzchnię asfaltowa o grubości 5 cm na całej długości drogi. Wyceniony koszt nowej nawierzchni to około 560.000,00 zł, w całości pokryty przez Mota-Engil Central Europe SA.

Droga ta wcześniej w 2011 roku została poważnie uszkodzona przez TIR-y korzystające z objazdu po zablokowaniu DK11. Wartość koniecznych miejscowych prac naprawczych została wówczas wyceniona na kwotę 155.000 zł.

Jak widać dobra współpraca gminnych władz samorządowych z firmą Mota-Engil przyniosła znaczne korzyści, z czego najbardziej zadowoleni powinni być użytkownicy tej drogi.

Droga_Kliny-Krkowy1 Droga_Kliny-Krkowy1 Droga_Kliny-Krkowy2 Droga_Kliny-Krkowy2

 

 

WYMIANA POKRYCIA DACHU NA PRZEDSZKOLU W HANULINIE

Wartość inwestycji to 48 922,51 zł

dach_Hanulin1 dach_Hanulin1 dach_Hanulin2 dach_Hanulin2

 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

Wartość inwestycji to 20 000,00 zł

teren_Orlik1 teren_Orlik1 teren_Orlik2 teren_Orlik2
 
Strona główna Gmina Kępno Inwestycje Inwestycje

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016