Projekt - Nowe miejsca przedszkolne - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Projekt - Nowe miejsca przedszkolne

Gmina Kępno zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

EFS_Samorzad_kolor EFS_Samorzad_kolor

 

 

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.03.2017 do 31.07.2018. Polega na utworzeniu 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich, w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kępnie.

Dzięki otrzymanej dotacji zapewnione zostanie bieżące funkcjonowanie nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci 3-4 letnich przez 11 miesięcy, 9 godzin dziennie. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, zabawki i specjalistyczny sprzęt do wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozszerzona zostanie oferta zajęć dodatkowych o gimnastykę korekcyjną, socjoterapię, dogoterapię oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym obejmujące Biofeedback i elementy terapii sensorycznej. Projekt przewiduje również doskonalenie kompetencji zawodowych nauczyciela z zastosowania Biofeedback.

Cele projektu:

- zwiększenie o 25 liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod Gminę Kępno dla dzieci 3-4 letnich, w tym dzieci z niepełnosprawnościami

- wzrost kompetencji fizycznych / intelektualnych / emocjonalnych dzieci 3-4 letnich, w tym ze specjalnymi potrzebami

- wzrost kwalifikacji 1 nauczyciela z zastosowania Biofeedback

Potwierdzeniem realizacji celów projektu będzie osiągnięcie następujących rezultatów:

- liczba dzieci, które rozwinęły kompetencje fizyczne / intelektualne / emocjonalne dzięki udziałowi w projekcie – 25

- liczba dzieci z niepełnosprawnościami, które rozwinęły kompetencje fizyczne / intelektualne / emocjonalne dzięki udziałowi w projekcie – 2

- liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 1

Projekt zakłada osiągnięcie następujących efektów rzeczowych:

- liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 20

- liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 25

- liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 1

- liczba dzieci z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 2

- liczba godzin  przeprowadzonych zajęć gimnastyki korekcyjnej – 44

- liczba godzin przeprowadzonych zajęć socjoterapii – 44

- liczba godzin przeprowadzonych zajęć dogoterapii – 44

- liczba godzin przeprowadzonych zajęć o charakterze terapeutycznym – 168

- liczba nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego funkcjonujących w okresie realizacji projektu – 25

- liczba miesięcy zapewnienia wyżywiane dla dzieci w ramach utworzenia nowych miejsc przedszkolnych – 11

- liczba zrealizowanych pakietów zajęć dodatkowych w ramach projektu – 4

- liczba dzieci, które ukończyły w ramach programu dodatkowe zajęcia zwiększające ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 20.

Wartość projektu: 284 816,25 zł.

Wkład ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 242 093,81 zł.

 

 

 


 

EFS_Samorzad_kolor EFS_Samorzad_kolor

 

Rozpoczęła się rekrutacja dzieci 3 i 4 letnich do nowo tworzonego oddziału Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie.

Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno”, na który Gmina Kępno pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 242 093,81 zł.  Całkowita wartość projektu wynosi 284 816,25 zł.

Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o Regulamin rekrutacji do grupy 3-4 – latków Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie na rok szkolny 2017/2018, dostępny na stronie internetowej www.um.kepno.pl w zakładce Gmina Kępno / Projekty unijne / Projekt – nowe miejsca przedszkolne.

 

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE

 

Oddaj swój głos w sondzie

Którą z inwestycji w zakresie rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej uważają Państwo za ważną dla rozwoju sportu szkolnego w Gminie Kępno?

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie - 0.3%
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie - 92.5%
Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przy Zespole Szkół w Mikorzynie - 0.5%
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Świbie - 0%
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie - 6.3%
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świbie - 0.4%
Strona główna Gmina Kępno Projekty unijne Nowe miejsca przedszkolne Projekt - Nowe miejsca przedszkolne

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016