Gmina Kępno realizuje projekt dofinansowany z Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie” - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Gmina Kępno realizuje projekt dofinansowany z Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie”

Od września 2017 r. w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kępnie działał będzie nowy oddział przedszkolny dla dzieci 3 i 4 letnich.  Na rozbudowę przedszkola Gmina Kępno pozyskała dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość projektu szacowana jest na 724 124,50 zł, z czego  558 847,79 zł stanowi dotacja.

EFRR_Samorzad_kolor EFRR_Samorzad_kolor

Dzięki realizacji projektu powstanie nowa sala dydaktyczna wraz z szatnią, łazienką, pomieszczeniem gospodarczym oraz powierzchnią komunikacyjną o następujących  parametrach:

- powierzchnia zabudowy  - 216,10 m²,

- powierzchnia użytkowa - 180,51 m²,

- kubatura – 951,00 m³.

Ponadto zakupione zostaną meble, pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne, a także inne wyposażenie niezbędne do funkcjonowania nowego oddziału oraz prowadzenia zajęć w ramach podstawy programowej i w formie zajęć dodatkowych.

Działania te umożliwią utworzenie 25 nowych miejsc w przedszkolu, a także dostosowanie oferty do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i jej rozszerzenie o nowe zajęcia, tj. gimnastykę korekcyjną, socjoterapię, dogoterapię oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym z elementami terapii sensorycznej i Biofeedback.

Obecnie trwają roboty budowlane realizowane przez firmę Detka Zdzisław Firma Usługowo Handlowa MALBUD  z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Planowany termin zakończenia robót upływa w dniu 21 lipca 2017 r. Wykonawca wyłoniony został na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przetarg ogłoszony został w dniu 1 marca 2017 r. Umowa z wykonawcą zawarta została w dniu 4 kwietnia 2017 r. Wartość przedmiotu umowy brutto wynosi 647 087,78 zł.

 
Strona główna Gmina Kępno Projekty unijne Rozbudowa przedszkola nr 4 Gmina Kępno realizuje projekt dofinansowany z Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie”

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016