Aktualności - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Aktualności
AKTUALNOŚCI

 

   Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (WRK ZOP) wraz z PartneremInstytutem HR Ewa Gordziej - Niewczyk serdecznie zapraszają organizacje członkowskie WRK ZOP nabezpłatne szkolenie realizowane w ramach projektu pt. "Silni i samorządni" - wielkopolski ZwiązekOrganizacji Pozarządowych z zakresu:

- Efektywnego pozyskiwania środków dla organizacji

- Komunikacja oraz motywowanie członków do angażowania się w działania organizacji

 

23 maja 2015 roku (sobota), w godz. 10:00 ? 17:00, sala, Cech Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wlkp.(ul. Wolności 34, 63-400 Ostrów Wielkopolski)

 

SZCZEGÓŁY

 

 


 

 

Klub Badmintonowy VOL-TRICK zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach weekendowych w ramach projektu ?Dwie strony medalu? współfinansowanego ze środków Gminy Kępno.

dwie_strony_medalu_1 dwie_strony_medalu_1

 

 


 

Zarządzenie nr 61 w sprawie ustalenia regulaminy udzielania z budżetu Gminy Kępno pożyczek dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Kępno

 

 


 

ZAPROSZENIE


Działając w imieniu Wielkopolskiej  Rady  Koordynacyjnej  Związek Organizacji Pozarządowych  (WRK ZOP) zapraszam organizacje pozarządowe na szkolenie, które odbędzie się w poniedziałek,

 

27 kwietnia 2015 r. o godz. 16.00

w CAFE CLUB POLONIA KĘPNO


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału III sektora,

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

 

Współpraca organizacji pozarządowych ze sobą to wciąż pole nieodkrytych możliwości.

Czy potrafimy osiągać wspólne cele jako środowisko?

Czy potrafimy reprezentować swoje interesy?

Czy potrafimy ze sobą współpracować jako NGO?sy?

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o zgłoszenia na adres:

e-mail; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel. 661927911

 

                                                                 Serdecznie zapraszam

                                                                   Ewa Pastusiak

                                                              - koordynator WRK ZOP, powiat kępiński

 

 

 


 

 

Ruszyły rozgrywki rundy wiosennej LZS

 

W sobotę 21 marca 2015 r. w Olszowie meczem inauguracyjnym między LZS Olszowa - LZS Mikorzyn rozpoczęła się wiosenna runda kaliskiej klasy A.

   Po wyrównanej pierwszej połowie w drugiej jednak lepszym zespołem okazał się zespół z Olszowy wygrywając 3:0. Udział w rozgrywkach współfinansowany jest przez Gminę Kępno w ramach zadania: Szkolenie sportowe młodzieży w zakresie piłki nożnej LZS na terenie Gminy Kępno.

mecz_LZS mecz_LZS
mecz_LZS1 mecz_LZS1 mecz_LZS2 mecz_LZS2 mecz_LZS3 mecz_LZS3 mecz_LZS4 mecz_LZS4 mecz_LZS5 mecz_LZS5 mecz_LZS6 mecz_LZS6 mecz_LZS7 mecz_LZS7

 

 

 


 

 

Kępiński Klub Tenisowy


Ruszyły pełną parą przygotowania do sezonu Kępińskiego Klubu Tenisowego.

   Jako priorytetowe zadanie klub stawia sobie szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym. Po raz 8 klub rozpoczyna szkolenie cykliczne w tenisie ziemnym w trzech grupach wiekowych, chłopcy i dziewczęta 7-9 lat, 10-13 lat, 14-18 lat. Zajęcia  będą prowadzili wykwalifikowani instruktorzy i trenerzy tenisa.

   Dodatkowo już w kwietniu i maju klub będzie realizował projekt pt.?Tenis i pływanie jako alternatywa dla uzależnień?.

   Dzieci z gminy Kępno w ramach projektu będą uczestniczyć w zajęciach profilaktycznych dotyczących problematyki uzależnień i innych zagrożeń mogących dotknąć młodych ludzi. Dodatkowo dzieci będą uczetniczyć w zajęciach nauki pływania i tenisa ziemnego. Wszystkie projekty są współfinansowane przez Gminę Kępno.

   W związku z powyzszym klub ogłasza nabór na projekty pt.?Cykliczne szkolenie dzieći i młodzieży w tenisie ziemnym? oraz ?Tenis i pływanie jako alternatywa dla uzależnień?

   Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 604314141.

 

 

 


 

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara ? nabór ofert do 17.04.2015


Centrum PISOP ogłosiło kolejną edycję Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Całość dokumentacji dostępna na www.pisop.org.pl/fio.  Termin składania ofert:  do 17 kwietnia 2015 do godz. 15:00.

O Mikrodotacje do 5 tys. zł, mogą ubiegać się:

  • młode organizacje pozarządowe tj. zarejestrowanie nie wcześniej niż 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł.
  • grupy nieformalne i samopomocowe ? min. 3 osoby pełnoletnie.

Oferenci mogą pozyskiwać środki na:

  • inicjatywy oddolne - działania mieszczące się w sferze pożytku publicznego, czyli w jednym z obszarów wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego m.in. sport, kultura, edukacja.

Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych.

  • rozwój organizacji - młode organizacje pozarządowe tj. zarejestrowanie nie wcześniej niż 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł. będą mogły także pozyskać środki na swój rozwój tj. opracowanie planu rozwoju, zakup potrzebnego sprzętu, poszerzenie zakresu działań, podniesienie kwalifikacji zespołu.

Wymagane jest 10% wkładu własnego. Wkład ten może być zapewniony poprzez pracę wolontariuszy tzw. wkład osobowy.

Bardzo ważne bowiem jest, aby projekty angażowały do działania, pomocy przy projekcie społeczności lokalne.

Typy projektów:

- inicjatywy oddolne ? sfera pożytku publicznej m.in. sport, edukacja, turystyka, kultura.

Bardzo ważne, aby te projekty:

1. zakładały zwiększenie liczby mieszkańców zaangażowanych w rozwiązywanie wskazanego problemu.

2. aktywnie angażowały w planowanie/ organizację działań w projekcie przedstawicieli społeczności lokalnych.

3. do pomocy włączały osoby, które dotąd nie angażowały się w działania społeczne.

4. uwzględniały oryginalne metody zachęcające otoczenie, społeczność do pracy społecznej przy projekcie.

5. mobilizowały mieszkańców, zachęcały do podejmowania kolejnych inicjatyw.

- rozwój organizacji (wyłącznie dla ngo) ? opracowanie planu rozwoju (strategia) a przy tym możliwość zakupu sprzętu, remontów, szkoleń itp.

Bardzo ważne, aby te projekty:

1. opisywały wizję, plan rozwoju organizacji.

2. zakładały analizę słabych, mocnych stron, szans i zagrożeń dla organizacji.

3. określały nowe lub weryfikowały obecne kierunki aktywności/ obszary działania organizacji.

4. zakładały zwiększenie liczby mieszkańców zaangażowanych w działania organizacji.

5. przekładały się na poszerzenie działań organizacji na rzecz społeczności lokalnej.

Realizacja w okresie max 01.06-31.10.2015 r.

Oferty składa się w generatorze dostępnym na www.pisop.org.pl/fio.

Osoby zainteresowane mogą się również zapoznać z prezentacją oraz  skrótem dla początkujących ? schemat tworzenia projektów (Pełen skrypt ABC tworzenia projektu dostępny jest na www.pisop.org.pl/fio w zakładce Tworzenie projektu).

 

prezentacja - ogólna Wielkopolska wiara 2015

TWORZENIE PROJEKTU SCHEMAT

 

 


 

KOMENDANT HUFCA ZHP KĘPNO

działając w imieniu Stowarzyszenia Centrum PISOP

SERDECZNIE ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALEJ.

TERMIN: 23.03.2015, GODZ. 16.00

MIEJSCE: CAFE CLUB POLONIA KĘPNO

 

Szczegóły

 

 


 

 

Platforma Edukacyjna Project System

zaprasza na płatne szkolenie dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się 26 marca 2015 r. w POZNANIU:

NOWE ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO W FUNDACJACH I STOWARZYSZENIACH ZA ROK 2014

- ZASADY KSIĘGOWANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORAZ KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH JAKO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PODSTAWOWEJ I POZOSTAŁEJ, ZMIANA ZASAD KSIĘGOWANIA DAROWIZN I ICH WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY NGO

 

Szczegóły

Formularz zgłoszenia

Oświadczenie

 

 


 

Eliminacje zakończone


W dniu 12 marca 2015 roku we wszystkich gimnazjach powiatu kępińskiego,  przeprowadzono eliminacje do XIX edycji konkursu historycznego ?Dzieje Ziemi Kępińskiej".

   W eliminacjach udział wzięło łącznie 122 uczniów, najwięcej  w  Gimnazjach Mikorzyn - 30, Bralin - 21, oraz Gimnazjum Nr 2 w Kępnie - 15.

   Nad prawidłowym przebiegiem testu pisemnego składającego się z 30 pytań, czuwali członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej wraz z nauczycielami - opiekunami poszczególnych szkół. Komisja konkursowa po szczegółowym sprawdzeniu wszystkich testów, zakwalifikowała do finału łącznie 39 uczniów: Gimnazjum Nr 1 w Kępnie - 3, Gimnazjum Nr 2 w Kępnie - 3, Gimnazjum Krążkowy - 3, Gimnazjum w Mikorzynie - 14, Gimnazjum w Bralinie - 1, Gimnazjum w Perzowie ? 4, Gimnazjum w Mroczeniu - 3,  Gimnazjum w Trzcinicy - 4, Gimnazjum w Laskach - 3, Gimnazjum w Opatowie - 1.

   Finał konkursu odbędzie się 6 maja 2015 r. w Gimnazjum w Mikorzynie.

   Konkurs realizowany jest przy wsparciu środków finansowych Gminy Kępno.

eliminacje_KDZK eliminacje_KDZK
eliminacje_KDZK1 eliminacje_KDZK1 eliminacje_KDZK2 eliminacje_KDZK2 eliminacje_KDZK3 eliminacje_KDZK3 eliminacje_KDZK4 eliminacje_KDZK4 eliminacje_KDZK5 eliminacje_KDZK5
eliminacje_KDZK6 eliminacje_KDZK6 eliminacje_KDZK7 eliminacje_KDZK7 eliminacje_KDZK8 eliminacje_KDZK8 eliminacje_KDZK9 eliminacje_KDZK9

 

 


 

 

Konkurs historyczny ?Dzieje Ziemi Kępińskiej? - eliminacje

 

W dniu 12 marca 2015 r. o godz. 12:00 we wszystkich gimnazjach powiatu kępińskiego odbędą się eliminacje w ramach XIX konkursu historycznego ?Dzieje Ziemi Kępińskiej? organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kępno.

   Na podstawie zgłoszeń z poszczególnych szkół szacuje się, że w eliminacjach weźmie udział ogółem 135 uczniów. W Gminie Kępno do eliminacji zgłoszono łącznie 58 uczniów, co stanowi 43% wszystkich zgłoszonych do tegorocznego konkursu, w tym:  Gimnazjum nr 1 ? 3 uczniów, Gimnazjum nr 2 ? 14 uczniów, Gimnazjum w Mikorzynie ? 35 uczniów i Gimnazjum w Krążkowach ? 6 uczniów. Liczba uczniów zgłoszonych w pozostałych gminach: Bralin - 22, Mroczeń - 13, Perzów - 8, Trzcinica - 10, Laski - 6, Opatów - 13, Rychtal - 5.

 

 


 

 

Turniej tenisa stołowego w Olszowie


W dniu 28 lutego 2015 r. w sali OSP w Olszowie odbył się turniej tenisa stołowego o puchar sołtysa i przewodniczącego Rady Gminnej LZS w Kępnie.

   Turniej przeprowadziła Rada Gminna LZS w Kępnie w ramach zadania publicznego  ?Szkolenie sportowe młodzieży w zakresie piłki nożnej w LZS na terenie Gminy Kępno? przy wsparciu środków finansowych Gminy Kępno. W jego organizację włączyli się sołtys  Olszowy Grzegorz Berski wraz z radą sołecką, OSP i  LZS Olszowa.

   Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem. W ośmiu kategoriach wiekowych udział wzięło 45 zawodniczek i zawodników z różnych miejscowości.  W najbardziej pasjonującym pojedynku w kategorii OPEN w finale znaleźli się Eugeniusz Brajer oraz Jan Kasandra z Kępna. Zwycięzcą został Jan Kasendra.  Wśród kobiet powyżej 18-lat bezkonkurencyjna okazała się radna Rady Miejskiej w Kępnie Danuta Pastok z Olszowy.

 

Kwalifikacja turniejowa

Do 13 lat dziewcząt
1.Beata Mejza (Mroczeń)
2.Amelia Froń (Olszowa)

Do 13 lat chłopców
1.Czworowski Hubert (Olszowa)
2.Wardęga Adrian (Olszowa)
3.Marczak Kamil (Jutrków)

Od 14 do 18 lat dziewcząt
1.Julia Rybczyńska (Olszowa)
2.Agnieszka Żurecka (Jankowy)
3.Partycja Hojka (Olszowa)

Od 14 do 18 lat chłopców

1.Jakub Grzełka (Myjomice)
2.Sebastian Wardęga (Olszowa)
3.Dawid Walczak (Świba)

Kobiety powyżej 18 lat

1.Danuta Pastok (Olszowa)
2.Małogorzata Froń (Olszowa)
3.Diana Magot-Wołk (Olszowa)

Od 18 do 40 lat mężczyzn

1.Dariusz Grabowski (Kępno)
2.Kacper Fojtar (Słupia)
3.Jarosław Wołk (Olszowa)

Powyżej 40 lat

1.Władysław Kącki (Słupia)
2.Henryk Sibera (Baranów)
3.Zenon Goj (Olszowa)

Kategoria OPEN

1.Jan Kasendra (Kępno)
2.Eugeniusz Brajer (Kępno)
3.Andrzej Gogol (Mnichowice)

 

   Organizatorzy podziękowali uczestnikom za udział w turnieju i zaprosili za rok.

turniej_ten._stol._Olszowa8 turniej_ten._stol._Olszowa8
turniej_ten._stol._Olszowa1 turniej_ten._stol._Olszowa1 turniej_ten._stol._Olszowa2 turniej_ten._stol._Olszowa2 turniej_ten._stol._Olszowa3 turniej_ten._stol._Olszowa3 turniej_ten._stol._Olszowa4 turniej_ten._stol._Olszowa4 turniej_ten._stol._Olszowa5 turniej_ten._stol._Olszowa5 turniej_ten._stol._Olszowa6 turniej_ten._stol._Olszowa6 turniej_ten._stol._Olszowa7 turniej_ten._stol._Olszowa7 turniej_ten._stol._Olszowa9 turniej_ten._stol._Olszowa9 turniej_ten._stol._Olszowa10 turniej_ten._stol._Olszowa10

 

 


 

Mistrzostwa Polski Województw


Kępno było gospodarzem Mistrzostw Polski w Badmintonie ? kategoria Junior Młodszy i Młodzik Młodszy.

W dniach 28 lutego ? 1 marca 2015 roku odbyły się w Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  Mistrzostwa Polski Województw Drużyn Mieszanych w kategorii Junior Młodszy i Młodzik Młodszy.  Impreza została zorganizowana przez Kępiński Klub Badmintonowy ,,VOL-TRICK" Kępno w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Kępno.

Szczegółowe informacje dotyczące turnieju tutaj.

vol-trick_28-1 vol-trick_28-1
vol-trick_28-11 vol-trick_28-11 vol-trick_28-12 vol-trick_28-12

 

 


 

 

Turniej tenisa stołowego


W dniu 28 lutego 2015 r. o godz. 14:00 w Sali OSP w Olszowie odbędzie się turniej tenisa stołowego.

   Turniej ten organizowany jest przez Radę Gminną LZS w ramach zadania publicznego: ?Szkolenie sportowe młodzieży w zakresie piłki nożnej w LZS na terenie Gminy Kępno? współfinansowanego ze środków Gminy Kępno.

  

Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24.02 2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

 


 

 

Realizacja zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta Klubu Badmintonowego VOL-TRICK Kępno

 

Informacja Klubu VOL-TRICK

 


 

Zarządzenie nr 13 w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskają dotacje z budżetu Gminy Kępno na rok 2015

 

Zarządzenie nr 14 w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskają dotację z budżetu Gminy Kępno na rok 2015


Zarządzenie nr 15 w sprawie częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert

 

 


 

Otwarty Konkurs Ofert na 2015 rok


Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych na 2015 rok

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2015 rok cz. 1

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2015 rok cz. 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2015 rok cz. 3

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej

Oświadczenie - zapoznanie się z treścią ogłoszenia

Rozporządzenie MPiPS z dn. 15 grudnia 2010 r.

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 

 


 

 

Kępińskie Amazonki uczestniczyły w ?Szlachetnej Paczce?


Kępiński Klub ?Amazonki? w 2014 r. po raz pierwszy uczestniczył w ogólnopolskiej akcji ?Szlachetna Paczka?.

W związku z faktem, że na terenie Kępna nie działa agenda ?Szlachetnej Paczki?, Amazonki wybrały najbliżej położony oddział w Ostrzeszowie. Za pomocą strony internetowej wybrały też rodzinę, której postanowiły pomóc. Jest to rodzina 3 osobowa - małżeństwo wychowujące 14-letniego syna. Kobieta zmaga się chorobą nowotworową, co miało wpływ na decyzję ?Amazonek?.

- Zakres potrzeb rodziny był wyzwaniem nie tylko dla nas, lecz także dla wielu członków naszych rodzin oraz wielu naszych znajomych ? informuje Prezes Kępińskiego Klubu ?Amazonki? Danuta Szpakowska. - W krótkim czasie udało nam się zebrać wszystkie rzeczy wymienione w potrzebach dla wybranej rodziny, w tym między innymi 1,5 tony węgla, lodówka, odzież, obuwie, artykuły spożywcze, słodycze, środki czystości, kosmetyki oraz drobne prezenty dla każdego z członków rodziny.

Zgromadzone dary zostały zapakowane w 13 paczek, które zostały zawiezione do Ostrzeszowa. Rozmiar zgromadzonej pomocy zaskoczył nawet tamtejszych wolontariuszy. ?Amazonki? otrzymały już telefoniczne potwierdzenie, że całość zebranej pomocy została dostarczona do wybranej rodziny i sprawiła jej wielką radość.

- Cieszymy się, że naszym działaniem potrafiłyśmy sprawić radość osobom które znalazły się w trudnej sytuacji ? podkreśla Danuta Szpakowska. - Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować nie tylko koleżankom z Kępińskiego Klubu ?Amazonki?, lecz również wielu bezinteresownym osobom, które pomogły nam w realizacji tej wspaniałej inicjatywy. Szkoda, że ?Szlachetna Paczka? nie ma swojej agendy w Kępnie, bo zapewne na terenie naszego powiatu są rodziny, którym można chociaż w ten sposób sprawić wiele radości a zarazem pomóc.

Szlachetna_paczka Szlachetna_paczka
Szlachetna_paczka1 Szlachetna_paczka1 Szlachetna_paczka2 Szlachetna_paczka2 Szlachetna_paczka3 Szlachetna_paczka3 Szlachetna_paczka4 Szlachetna_paczka4 Szlachetna_paczka5 Szlachetna_paczka5 Szlachetna_paczka6 Szlachetna_paczka6


 


 

 

Zmiana ogłoszenia

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na roku 2015

 

W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Termin składania ofert przedłuża się z 22 grudnia 2014 r. do 12 stycznia 2015 roku.

2. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert informujemy że termin dokonania wyboru ofert przedłuża się z 12 stycznia 2015 r do 6 lutego 2015 r.

3. W związku z powyższym ulegają zmianie terminy realizacji następujących zadań:

a) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - termin realizacji zadania od dnia 11 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

b) Upowszechnianie kultury - termin realizacji zadania od dnia 11 lutego 2015 r. do dnia 31  grudnia 2015 r.

c) Podejmowanie inicjatyw i działań służących rozwojowi świadomości dzieci i młodzieży niesienia pomocy oraz uwrażliwienia na potrzeby człowieka słabego - termin realizacji zadania od dnia 11 lutego 2015 r. do dnia 15  grudnia 2015 r.

d) Realizacja zadań związanych z profilaktyką chorób onkologicznych - termin realizacji zadania od dnia 11 lutego 2015 r. do dnia 15 grudnia 2015 r.

e) Poszukiwanie rodzin adopcyjnych dla bezdomnych zwierząt - termin realizacji zadania od dnia 11 lutego 2015 r. do dnia 15 grudnia 2015 r.

 

 

 


 

 

Realizacja zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta KKS Polonia Kępno

 

ogłoszenie

oferta KKS Polonia Kępno cz. 1

oferta KKS Polonia Kępno cz. 2

oferta KKS Polonia Kępno cz. 3

oferta KKS Polonia Kępno cz. 4

oferta KKS Polonia Kępno cz. 5

oferta KKS Polonia Kępno cz. 6

oferta KKS Polonia Kępno cz. 7

 

 


 

 

Otwarty Konkurs Ofert na 2015 rok


Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych na 2015 rok

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2015 rok cz. 1

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2015 rok cz. 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2015 rok cz. 3

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej

Oświadczenie - zapoznanie się z treścią ogłoszenia

Rozporządzenie MPiPS z dn. 15 grudnia 2010 r.

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 

 


 

 

XVIII finał konkursu historycznego ?Dzieje Ziemi Kępińskiej?


   10 kwietnia 2014 r. w świetlicy ?Tęcza? w Bralinie odbył się XVIII finał konkursu ?Dzieje Ziemi Kępińskiej? organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej. Konkurs współfinansowany był z budżetu Gminy Kępno w ramach konkursu ofert organizowanego na wsparcie zadań publicznych.

   W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyli uczniowie z ośmiu gimnazjów z terenu powiatu kępińskiego. W eliminacjach, które odbyły się w dniu 19 lutego br.,  brało udział 90 uczniów. Do dalszego etapu zakwalifikowano 42 uczestników, w tym z Gimnazjów w: Mikorzynie, Mroczeniu, Perzowie, Laskach, Krążkowach, Gimnazjum Nr 2 w Kępnie oraz Bralinie.

   Zakwalifikowani do finału uczniowie otrzymali do wykonania zadanie dodatkowe w postaci sporządzenia biogramu osoby szczególnie zasłużonej dla danej miejscowości czy regionu kępińskiego. Biogramy mogły dotyczyć twórców i artystów, księży, działaczy ?Solidarności?, lekarzy, nauczycieli, samorządowców, regionalistów i innych osób zasłużonych dla regionu. Biogramy tych osób znajdą się w publikacji ?Wpisani w historię Ziemi Kępińskiej?, którą w najbliższym czasie planuje wydać Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej. Zgromadzona dokumentacja potwierdziła bardzo duże zaangażowanie uczniów i ich opiekunów.

   Finał 10 kwietnia 2014 r. składał się z dwóch części: pierwsza w postaci pisemnego testu, druga ustna w postaci pytań konkursowych. Po ocenie testu i doliczeniu punktów za prace konkursowe do ścisłego finału zakwalifikowało się dziesięcioro uczniów: Paweł Zawalski, Katarzyna Bacińska i Oskar Mikołajczyk z Gimnazjum w Krążkowach, Robert Walery, Filip Kaśkos, Patryk Karnasiewicz z Gimnazjum w Perzowie, Joanna Ostapska i Katarzyna Hojeńska z Gimnazjum w Bralinie, Zuzanna Szczepaniak z Gimnazjum w Mikorzynie i Dominika Kieszkowska z Gimnazjum w Mroczeniu.

   W finale zwyciężyła Katarzyna Bacińska uczennica Gimnazjum w  Krążkowach. Drugie miejsce zajął Robert Walery z Gimnazjum w Perzowie a trzecie Zuzanna Szczepaniak z Gimnazjum w Mikorzynie. Uczniów do konkursu przygotowywali nauczyciele: Ilona Pelc, Jolanta Walery, Jolanta Jędrecka i Anna Zawalska, Agnieszka Czarnasiak-Szydłowska, Lidia Dabrowska, Izabela Ambrozik, Alina Gawlik oraz Adrian Stempniewski.

   Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej otrzymało dofinansowanie na konkurs ?Dzieje Ziemi Kępińskiej? z budżetu Gminy Kępno w kwocie 2550 zł w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych oraz w kwocie 2000 zł z Fundacji Banku Zachodniego WBK w Warszawie w ramach grantu ?Bank Ambitnej Młodzieży?. Przyznana dotacja i darowizna w całości zostały przeznaczone na nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu oraz wyróżnionych gimnazjów.

   Z okazji obchodów w br. 40-lecia istnienia TMZK wszyscy uczestnicy finałowej XVIII edycji  konkursu ?Dzieje Ziemi Kępińskiej? otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz książki. Dodatkową nagrodę dla najmłodszego uczestnika konkursu ufundował Zarząd Powiatu Kępińskiego.

DZIEJE_ZIEMI DZIEJE_ZIEMI
DZIEJE_ZIEMI1 DZIEJE_ZIEMI1 DZIEJE_ZIEMI2 DZIEJE_ZIEMI2 DZIEJE_ZIEMI3 DZIEJE_ZIEMI3 DZIEJE_ZIEMI4 DZIEJE_ZIEMI4 DZIEJE_ZIEMI5 DZIEJE_ZIEMI5 DZIEJE_ZIEMI6 DZIEJE_ZIEMI6 DZIEJE_ZIEMI7 DZIEJE_ZIEMI7 DZIEJE_ZIEMI8 DZIEJE_ZIEMI8

 

 


 

Spotkanie wigilijne Stowarzyszenia ?Zielony Parasol?


We wtorek, 17 grudnia 2013 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie na wspólnej wigilii spotkali się członkowie Stowarzyszenia ?Zielony Parasol? oraz zaproszeni goście.

   W tym uroczystym spotkaniu wzięli udział między innymi: radny Rady Miejskiej w Kępnie Jakub Grabowski, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Wiesław Walas oraz komendant Hufca ZHP w Kępnie Wiktor Gruszka, który przybył na uroczystość ze wspaniałym darem - Betlejemskim Światłem Pokoju.

   Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie pod opieką Aleksandry Kowalek przygotowała i zaprezentowała jasełka pod tytułem ,,Jest taki dzień?.

   Na to wyjątkowe spotkanie członkowie Stowarzyszenia przygotowali wigilijną wieczerzę z tradycyjnymi postnymi potrawami, świąteczne ozdoby i upominki. Nie mogło zabraknąć łamania się opłatkiem i życzeń, również tych kierowanych przez gości do członków ?Zielonego Parasola?. Wigilijne spotkanie przebiegało w miłej atmosferze pełnej wzajemnej przychylności, troski i planów na przyszłość. Spoglądano jednak również w przeszłość ? dla uczczenia pamięci zmarłych członków Stowarzyszenia ?Zielony Prasol? zapalone zostały świeczki.

wigilia_zielony wigilia_zielony
wigilia_zielony1 wigilia_zielony1 wigilia_zielony2 wigilia_zielony2 wigilia_zielony3 wigilia_zielony3 wigilia_zielony4 wigilia_zielony4

 

 


 

 

Nie poddają się chorobie


W dniach od 24 do 29 października 2013 r. Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie ?Zielony Parasol? zorganizowało warsztaty w ramach projektu ?MOJA WIEDZA - MOJE ZDROWIE?.

   Warsztaty odbyły się w Dworku Myśliwskim w miejscowości Ustronie k/Opatowa. Podczas przeprowadzonych zajęć przedstawiono działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych. Głównym tematem były kluczowe założenia Programu Simontona.

   Uczono się, w jaki sposób wzmacniać poziom energii i witalności, poprawić jakość życia i uczynić każdy dzień lepszym od poprzedniego, jak zrozumieć, że proces zdrowienia dla każdego jest indywidualny. - Zajęcia nauczyły nas rozpoznawać niezdrowe przekonania, które powodują ból emocjonalny, który zakłóca nasze życie. Uczestniczyliśmy w ćwiczeniach z tego zakresu oraz w pracach z przekonaniami ? mówi Prezes Stowarzyszenia Halina Michalak.

   Zajęcia prowadziła Magdalena Sadowska - terapeuta metody Simontona. Ważnym punktem warsztatów były zajęcia arteterapii, które prowadziła Ewelina Michalak. ? Podczas tych zajęć poznaliśmy prawa człowieka według psychologów. Prowadziliśmy rozmowy- dyskusje o zdrowym egoizmie, potrzebie wyrażania siebie, o prawie do przedyskutowania każdej sytuacji z drugą osobą i prawie do korzystania ze swoich praw ? dodaje pani Prezes.

   Odbyło się również spotkanie z pracownikami socjalnymi ? paniami Danutą Żurecką i Justyną Kostecką. Omówiły one formy pomocy socjalnej z opieki społecznej. Przedstawiły warunki otrzymania takiej pomocy, uzyskania zasiłków, porady prawnej i pracy socjalnej.

   Odskocznią od zajęć i ćwiczeń była prezentacja wyrobu i degustacja wędliny bez konserwantów, którą przedstawił Maciej Barton - Dyrektor Dworku Myśliwskiego Ustronie.

   Czas wolny przeznaczono na spotkania integracyjne, w tym muzykoterapię, ognisko i zabawy taneczne - zabawa  bowiem to energia, witalność i kreatywność, która poprawia jakość życia. Wspólne spędzenie czasu w przyjemnej atmosferze pozwoliło na regenerację sił witalnych, wyzwoliło pozytywne myśli.

   Podsumowaniem projektu było rozdanie certyfikatów wszystkim uczestnikom warsztatów.

warsztaty_zielony_parasol warsztaty_zielony_parasol
warsztaty_zielony_parasol1 warsztaty_zielony_parasol1 warsztaty_zielony_parasol2 warsztaty_zielony_parasol2 warsztaty_zielony_parasol3 warsztaty_zielony_parasol3 warsztaty_zielony_parasol4 warsztaty_zielony_parasol4 warsztaty_zielony_parasol5 warsztaty_zielony_parasol5 warsztaty_zielony_parasol6 warsztaty_zielony_parasol6 warsztaty_zielony_parasol7 warsztaty_zielony_parasol7 warsztaty_zielony_parasol8 warsztaty_zielony_parasol8

 

 


 

 

Trzecie urodziny ?Zielonego Parasola?

 

W dniu 22 listopada 2013 r. Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie, odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia ?Zielony Parasol?, podczas którego świętowano trzecią rocznicę jego istnienia, nie zapominając o tradycyjnych andrzejkowych wróżbach.

   Przypomnijmy, iż trzy lata temu 27 osób wpisało się na listę założycieli organizacji. Ta lista powiększała się, ale niestety również zmniejszała - tak jest do tej pory. Jedni odchodzą, bo chcą, inni, bo muszą... Obecnie towarzyszenie liczy 23 osoby - czynnych i biernych członków. Kapitałem założycielskim organizacji były tylko marzenia i ogromna siła do działania. W tak krótkim czasie osiągnięto naprawdę dużo ? zrealizowano cztery zadania publiczne, zorganizowano wiele spotkań o charakterze kulturalnym.

   Podczas jubileuszowego spotkania dziękowano wszystkim za dotychczasową pomoc i współpracę. Prezes Stowarzyszenia Halina Michalak podziękowała wszystkim członkom za dotychczasową pracę i wkład. Minutą ciszy uczczono pamięć osób, które odeszły z szeregów Stowarzyszenia na zawsze.

   Powitano również nowych członków ? Kamilę i Kazimierza. Tego dnia drobnymi upominkami za zaangażowanie i wkład w pracę na rzecz ?Zielonego Parasola? obdarowane zostały wolontariuszki wspierające Stowarzyszenie od ubiegłego roku. Wolontariuszki odwdzięczyły się natomiast przygotowując niespodziankę - wręczając każdej osobie przygotowany przez siebie kotylion.

   Jako, że spotkanie było połączone z wieczorem andrzejkowym, nie zabrakło wróżb andrzejkowych i tańców, których członkowie Stowarzyszenia uczyli się podczas warsztatów i gimnastyki tanecznej.

3_rok_dzialalnosci 3_rok_dzialalnosci
3_rok_dzialalnosci1 3_rok_dzialalnosci1 3_rok_dzialalnosci2 3_rok_dzialalnosci2 3_rok_dzialalnosci3 3_rok_dzialalnosci3

 

 


 

 

Otwarty Konkurs Ofert na 2014 rok


Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych na 2014 rok

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2014 r. cz. 1

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2014 r. cz. 2

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej

Oświadczenie - zapoznanie się z treścią ogłoszenia

Rozporządzenie MPiPS z dn. 15 grudnia 2010 r.

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 

 


 

 

Wiedza szansą na lepsze zdrowie

 

Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, mogli dowiedzieć się uczestnicy warsztatów realizowanych przez Stowarzyszenie ?Zielony Parasol? w ramach projektu pod nazwą  ?Wiem więcej, więc zdrowieję? dofinansowanego przez Powiat Kępiński.

   W tym celu zostały zorganizowane warsztaty psychoonkologiczne. Jest to  kontynuacja działań  zapoczątkowanych w ubiegłym roku .

   Głównym zamierzeniem jest nauczenie pacjenta efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i to zarówno stresem związanym z samą chorobą nowotworową, jak i z tym związanym z innymi bolesnymi sytuacjami życiowymi. Chorzy oraz ich bliscy poprzez uczestnictwo w tego typu zajęciach mogą poprawić swój stan emocjonalny. Poznają oni także techniki relaksacyjne, zmieniają priorytety w swoim życiu tak, by dawało im ono więcej zadowolenia, radości i poczucia własnej wartości.

   Podczas warsztatów prezentowano również specjalnie dobrane ćwiczenia ruchowe, w tym ćwiczenia prawidłowego oddychania ? dostarczania tlenu do organizmu.

   Spotkanie na temat zdrowego żywienia - czyli jak zachować zdrowie lub powrócić do zdrowia za pomocą odpowiedniej diety, poprowadziła pasjonatka makrobiotyki, żywienia według Pięciu Przemian i rolnictwa ekologicznego - Katarzyna Walas. Omówione zostały mogące w tym pomóc umiejętności poszukiwania wiedzy o żywności i żywieniu, wybieranie spożywanych produktów, umiejętności rozpoznawania sygnałów pochodzących z własnego ciała związanych z zaspakajaniem potrzeb żywieniowych (sytość, głód, chudnięcie, tycie, dolegliwości brzuszne) i właściwe na nie reagowanie, rozszyfrowanie informacji umieszczonych na opakowaniach, a także umiejętności oszczędnego gospodarowania żywnością. Atrakcją była degustacja zdrowych potraw z kaszy jaglanej, sezamu, fasoli oraz poznawanie takich produktów jak gomasio, shoyu, miso, tamari... Było nie tylko zdrowo i smacznie, ale też egzotycznie.

zielony_parasol_listopad_2013 zielony_parasol_listopad_2013
zielony_parasol_listopad_20131 zielony_parasol_listopad_20131 zielony_parasol_listopad_20132 zielony_parasol_listopad_20132 zielony_parasol_listopad_20133 zielony_parasol_listopad_20133 zielony_parasol_listopad_20134 zielony_parasol_listopad_20134 zielony_parasol_listopad_20135 zielony_parasol_listopad_20135 zielony_parasol_listopad_20136 zielony_parasol_listopad_20136

 

 


 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kępno w sprawie konsultacji społecznych projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Kępno z organizacjami pozarządowymi na rok 2014"


Projekt uchwały w sprawie ?ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KĘPNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2014?

 

 


 

 

Zapraszamy na ,,Ogrody Św. Idziego"

 

Zapraszamy na ,,Ogrody Św. Idziego", które odbędą się 24 sierpnia 2013 r. o godz. 17:00 w Mikorzynie.


plakat_ogrody_idziego plakat_ogrody_idziego

 

 

 


 

 

Zaprezentowali się w Rokosowie


Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym Onkologicznie ?Zielony Parasol? z Kępna nie zwalniają tempa! Aplikują o środki zewnętrzne, realizują projekty i uczestniczą w różnorodnych inicjatywach i imprezach. Kolejną udaną wyprawą, która zaowocowała nowymi znajomościami i doświadczeniami, a jednocześnie była okazją do promocji działań kępińskiego Stowarzyszenia, był udział w Targach Organizacji Pozarządowych, które zostały zorganizowane w Rokosowie przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni w trakcie cyklicznej imprezy ?Konie i Powozy?.

   W dniach 8 - 9 czerwca 2013 roku już po raz dziewiąty odbyła się impreza ?Konie i Powozy? w Rokosowie. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia jest Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie przy współudziale Związku Hodowców Koni Wielkopolskich i Producentów Powozów Konnych z rejonu Gostynia. Instytucje te współdziałają corocznie przy organizacji imprezy z wieloma podmiotami gospodarczymi z regionu.

   Publiczności nie zniechęciła deszczowa pogoda i jak co roku prawdziwe tłumy podziwiały wyścigi zaprzęgów konnych, konkurs zręczności powożenia i widowiskowy maraton. Galę wieczorną rozpoczął koncert orkiestry dętej wraz z mażoretkami, a wyjątkową atrakcją tegorocznej imprezy był Teatr Ognia ?Z głową w chmurach?. Zwieńczeniem sobotnich atrakcji był koncert Gienka Loski.

W niedzielę natomiast odbyła się Regionalna Wystawa Koni, podczas której zaprezentowano ok. 70 wierzchowców. Odbył się także pokaz mody biskupiańskiej.

   Nowością podczas tegorocznej imprezy w Rokosowie było połączenie jej z Targami Organizacji Pozarządowych, organizowanymi przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni w ramach projektu ?Działamy Razem 3?.  Jest to przedsięwzięcie mające na celu wsparcie instytucji sektora NGO z Wielkopolski, obejmujące między innymi szkolenia kompetencji pomocnych w prowadzeniu podmiotów ekonomii społecznej. Szkolenia te odbywają się w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie regularnie, raz lub dwa razy w miesiącu. Podczas Targów Organizacji Pozarządowych mieli okazję zaprezentować się uczestnicy projektu ? organizacje pozarządowe z terenu całej Wielkopolski.

   Każda z nich pokazała się z jak najlepszej strony ? począwszy od częstowania zwiedzających produktami lokalnymi, poprzez badanie krwi, a skończywszy na warsztatach wytwarzania biżuterii.

   Wśród wystawców znalazły się dwie organizacje z Kępna ? Stowarzyszenie ?Zielony Parasol? dzieliło bowiem swoje stoisko z zaprzyjaźnionym Stowarzyszeniem Kulturalnym ?EURO-ART?.

   Pierwszego dnia Targów o promocję Stowarzyszenia Pomocy Chorym Onkologicznie z Kępna zadbali jego członkowie: Jan Bendziński i Kazimierz Kłobus pod przewodnictwem Pani Prezes Haliny Michalak. Reprezentacja ?Zielonego Prasola? prezentowała materiały informacyjne dotyczące działań samego Stowarzyszenia i propagujące wiedzę na temat różnych aspektów życia z chorobą nowotworową, ale też udowodniła, iż jej członkowie mogą pochwalić się szerokimi zainteresowaniami i ciekawymi pasjami. Na stoisku znalazły się kolekcje monet i medali zbierane przez Jana Bendzińskiego, w tym okolicznościowa limitowana seria monet emitowanych w hołdzie największym Polakom oraz limitowana seria poświęcona w całości sylwetce Jana Pawła II. Pan Jan zaprezentował też zabytkowe przedmioty, wśród których znalazły się naczynia wykonane z miedzi. W niedzielę natomiast do kolegów dołączyło kolejnych 5 członkiń Stowarzyszenia. Panie zaprezentowały wykonane przez nie na szydełku cudeńka ? serwetki, serwety i obrusy a nawet szydełkową sukienkę, która wzbudziła ogromne zainteresowanie, szczególnie u przedstawicielek płci pięknej.

   Pobyt w Rokosowie stał się fantastycznym sposobem na promocję Stowarzyszenia i jego celów oraz na integrację ze środowiskiem wielkopolskich organizacji pozarządowych. Po raz kolejny członkowie ?Zielonego Parasola? udowodnili innym, ale również sobie, że aktywność i pasja pomagają w nawet najtrudniejszych chwilach i w walce z chorobą.

targi_Rokosow targi_Rokosow
targi_Rokosow1 targi_Rokosow1 targi_Rokosow2 targi_Rokosow2 targi_Rokosow3 targi_Rokosow3

 

 


 

 

Aktywnie z ?Zielonym Parasolem?


Stowarzyszenie ,,Zielony Parasol? zrealizowało projekt pod nazwą ?Bądź aktywna/y? współfinansowany ze środków Gminy Kępno. Jego uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału  w zajęciach, które poprzez ćwiczenia i taniec nie tylko pozytywnie wpłynęły na sprawność fizyczną i samopoczucie uczestników, ale okazały się skuteczną formą rozwijania kreatywności oraz wrażliwości artystycznej. 

   Zajęcia odbywały się od początku kwietnia do końca maja 2013 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie, Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w klubokawiarni ?Filiżanka?, w której nie tylko odbywały się przerwy kawowe, ale zorganizowano też podsumowanie projektu i rozdano certyfikaty jego uczestnikom.

Głównym założeniem dwumiesięcznego projektu było podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia taneczne oparte na naturalnej potrzebie ruchu. Uczestniczyło w nim 16 osób chorych onkologicznie z terenu Miasta i Gminy Kępno oraz Powiatu Kępińskiego. Zajęcia taneczne prowadzone były przez instruktora Pawła Wielgosza. W ich trakcie poznano różne rodzaje tańca, takie jak swing, blues, walc angielski i wiedeński, salsa i zumba.

   - Promowanie innowacyjnych metod terapii jest naszym celem i chociaż obawiałam się realizacji projektu, pomysł ten okazał się strzałem w dziesiątkę. Uczestnicy bardzo chętnie brali udział w zajęciach - podkreśla Prezes Stowarzyszenia Halina Michalak. - Na zakończenie projektu biorący w nim  udział  wypełniali ankiety, w których zaznaczyli, że taka forma aktywności była im bardzo potrzebna, sprawiała wiele radości i przyniosła dużo satysfakcji. Jest to jedna z metod  terapii, a jednocześnie mobilizacja do podejmowania kolejnych działań ? zaznacza.

badz_aktywna badz_aktywna
badz_aktywna1 badz_aktywna1 badz_aktywna2 badz_aktywna2 badz_aktywna3 badz_aktywna3 badz_aktywna4 badz_aktywna4 badz_aktywna5 badz_aktywna5 badz_aktywna6 badz_aktywna6 badz_aktywna7 badz_aktywna7 badz_aktywna8 badz_aktywna8

 

 


 

 

Realizacja zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

 

Ogłoszenie

oferta Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe

Oświadczenia

Sprawozdania

Statut

Wypis z ewidencji

Zarządzenie o zleceniu realizacji zadania

 

 


 

Informacja o wycofaniu oferty

 

 


 

Realizacja zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

 

Ogłoszenie

oferta Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe cz. 1

oferta Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe cz. 2

oferta Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe cz. 3

oferta Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe cz. 4

oferta Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe cz. 5

oferta Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe cz. 6

 

 


 

 

Kępiński Klub ?Amazonki? w Brukseli

 

Na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, w dniach 19 - 22 kwietnia 2013 roku członkinie Kępińskiego Klubu ?Amazonki? wraz z Amazonkami z Ostrzeszowa i z Kalisza oraz słuchaczami Uniwersytetów III wieku z Ostrowa Wielkopolskiego i Ostrzeszowa uczestniczyły w wyjeździe studyjnym do Belgii.

   Wyjazd studyjny miał na celu przede wszystkim wzbogacenie wiedzy uczestników na temat historii i bieżącej sytuacji Unii Europejskiej oraz aktywności przedstawicieli Polski w jej instytucjach. Informacje w przystępny i ciekawy sposób przekazał w czasie wykładu przedstawiciel sekretariatu Parlamentu Europejskiego. W czasie kolejnego spotkania przedstawiciele Biura Informacji Województwa Wielkopolskiego omówili działania podejmowane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Brukseli. Panie zapoznały się również z działalnością posła Andrzeja Grzyba, miały też możliwość odwiedzenia jego biura w PE.
    W ramach wyjazdu studyjnego ?Amazonki? zwiedziły również Kolonię w Niemczech oraz Brukselę, poznając jej najpiękniejsze zabytki architektury oraz historię, a także malowniczą Brugię, jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast Europy.
    Gościnność i otwartość posła Andrzeja Grzyba sprawiły, że wyjazd był nie tylko dobrym źródłem wiedzy o procesie integracji europejskiej i okazją do integracji ?Amazonek? regionu Wielkopolski Południowej, ale pozwolił także poznać osobę, która reprezentuje nas na co dzień w Parlamencie Europejskim.

Amazonki_Bruksela Amazonki_Bruksela
Amazonki_Bruksela1 Amazonki_Bruksela1 Amazonki_Bruksela2 Amazonki_Bruksela2 Amazonki_Bruksela3 Amazonki_Bruksela3 Amazonki_Bruksela4 Amazonki_Bruksela4 Amazonki_Bruksela5 Amazonki_Bruksela5 Amazonki_Bruksela6 Amazonki_Bruksela6 Amazonki_Bruksela7 Amazonki_Bruksela7

 

 


 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zarządzenie

 

 


 

 

Lista organizacji pozarządowych ubiegających się o dofinansowanie

 

 


 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2 na 2013 r.

 

 


 

 

Zarządzenie o unieważnieniu konkursu

 

 


 

 

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru organizacji

 

 


 

 

zarządzenie w sprawie wyboru organizacji, które uzyskają dotacje z budżetu Gminy Kępno na rok 2013

 

 


 

 

Lista organizacji ubiegających się o dotację w 2013 r

 

 


 

 

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

 

 


 

 

Roczny program współpracy Gminy Kępno z organizacjami pozarządowymi w 2013 r

 

 


 

 

Otwarty Konkurs Ofert na 2013 rok


Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych na 2013 rok

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2013

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji
Oświadczenie - brak zobowiązań
Oświadczenie - zapoznanie się z treścią ogłoszenia

Rozporządzenie MPiPS z dn. 15 grudnia 2010 r.

Wzór oferty
Wzór sprawozdania

 

 


 

 

Zobacz kępińskich harcerzy w Telewizji Polskiej

 

 


 

 

Nowe stowarzyszenie w naszym regionie

Mowa o młodzieżowym stowarzyszeniu ARTwarium, którego członkowie stworzyli lokalne radio internetowe.

Młodzież działająca w radiu pochodzi z różnych gmin wchodzących w skład powiatu kępińskiego, wszysycy z nich mają ogromną motywację i chęć aktywnego działania na rzecz rozwoju owego projektu, który nie jest możliwy bez nowych konceptów i rozszerzenia obszaru funkcjonowania.
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, medialnej, edukacyjnej, artystycznej oraz społecznej, zwłaszcza w zakresie organizacji i wspierania wydarzeń kulturalno ? artystycznych, prowadzenia audycji i wydawania publikacji elektronicznych oraz prowadzenia działalności szkoleniowej, a także podejmowania inicjatyw edukacyjnych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej. Działalność organizacji opiera się na sześciu priorytetach programowych: kultura i rozrywka, edukacja i rozwój, nowe media i technologia informacyjna, działalność na rzecz społeczności lokalnych, działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa oraz międzynarodowa i międzyregionalna wymiana kulturalna.
Ponadto została otwarta strona interentowa: www.radio.bralin.pl, na ktorej znaleźć można informacje dotyczące lokalnych muzyków, zespołów, terminarzy koncertów i imprez kulturalno ? muzycznych, aktualności z regionu (nawiązywane są współprace z poszczególnami instytucjami, organizacjami itp. dot. przekazywania ważnych wydarzeń), toplisty i wiele innych ciekawych pomysłów. Reklamówka rozgłośni krąży w sieci poprzez różne portale i serwisy nie tylko w naszym powiecie.
Pozostaje zaprosić słuchaczy do systematycznego śledzenia audycji na żywo w każdą środę i czwartek od godz. 17:00 do 21:00. Panele najmłodszych w środy ? audycje prowadzone przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. W czwartki bloki tematyczne autorstwa młodzieży naszego regionu. Poza tym przez cały tydzień można posłuchać bloków muzycznych różnych stylów oraz najważniejszych serwisów, wywiadów, reportaży, debat z całego tygodnia.

 

Adres internetowy radia:
www.radio.bralin.pl

 

Link do reklamówki:

http://www.youtube.com/watch?v=-wCnHFOfE7E&feature=plcp

 

 


 

 

Stowarzyszenie ?Socjum Kępno i okolice? ogłasza konkurs na tekst swojego hymnu.

Szczegóły na stronie www.kepnosocjum.pl

 

Socjum_Plakat_Hymn2 Socjum_Plakat_Hymn2

 

 

 


 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.

Ogłoszenie

Projekt uchwały

 

 


 

 

Zapraszamy na spotkanie na styku kultur, religii i czasów


Stowarzyszenie ?Socjum Kępno i okolice? zaprasza na III Spotkanie na Styku Kultur, Religii i Czasów, które odbędzie się 16 listopada 2012 r. o godz. 18:00 w Klubie Nauczyciela  w Kępnie.

plakat_-_na_styku_kultur_2012 plakat_-_na_styku_kultur_2012

 

 

 


 

ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA SPOTKANIE

 

W dniu 20 listopada 2012 r. o godzinie 15:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie (ul. Ratuszowa 1) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 

Podczas spotkania omówione zostaną:
- oferta realizacji zadania publicznego
- sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji realizujących zadania publiczne na zlecenie Gminy Kępno w 2012 roku oraz organizacji, które planują wnioskować o dotacje z Gminy Kępno w roku 2013.

 

 


 

 

Realizacja zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta Towarzystwa Przyjaciół Kierzna

 

ogłoszenie

oferta Towarzystwa Przyjaciół Kierzna cz. 1

oferta Towarzystwa Przyjaciół Kierzna cz. 2

oferta Towarzystwa Przyjaciół Kierzna cz. 3

oferta Towarzystwa Przyjaciół Kierzna cz. 4

oferta Towarzystwa Przyjaciół Kierzna cz. 5

 

 


 

 

Realizacja zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowie.

 

Ogłoszenie

oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowie cz. 1

oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowie cz. 2

oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowie cz. 3

oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowie cz. 4

oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowie cz. 5

 

 


 

 

     Zarządzenie nr 10/2012 w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskają dotacje z budżetu Gminy Kępno na rok 2012 oraz wysokości przyznanych dotacji.

Zarządzenie nr 10/2012

Załącznik do zarządzenia

cz. 1

cz.II

cz. III

cz. IV

 

 


 

 

Wykaz organizacji ubiegających się o dofinansowanie w 2012 roku.

 

 


 

 

Spotkanie z organizacjami


W czwartek, 29 grudnia 2011 r. godzina 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie (ul. Ratuszowa 1) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podczas którego omówione zostaną zasady konkursu ofert dla organizacji na realizację zadań publicznych w 2012 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 


 

 

Słuchaj ciszej ? usłyszysz głośniej


Słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki douszne ma fatalne skutki dla naszego zdrowia a większość nastolatków włącza Mp3 , wychodząc z domu i wyłącza dopiero przy zasypianiu.  Często jedyną przerwą w słuchaniu muzyki jest pobyt w szkole.


czytaj całość

 


 

   Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 

Nabór do komisji konkursowej

 

 


 

 

    Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych na 2012 rok.


ogłoszenie

oświadczenie

program współpracy

rozporządzenie MPiPS 15.12.2010 r.

wzór oferty

wzór sprawozdania

Nabór do komisji konkursowej

 

 


 

 

Oferta Klubu Badmintonowego ?VOL-TRICK" Kępno

 

ogłoszenie

oferta cz. I

oferta cz. II

oferta cz. III

 

 


 

 

Realizacja zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych ?NADZIEJA"

 

ogłoszenie

oferta cz. I

oferta cz. II

oferta cz. III

oferta cz. IV

oferta cz. V

 

 


 

 

Zapraszamy na Ogrody Św. Idziego

 

   27 sierpnia o godz. 18:00 w Mikorzynie odbędą się Ogrody Św. Idziego. Będzie tutaj można posłuchać religijnej muzyki oraz wspólnie czuwać na modlitwie. Serdecznie Zapraszamy!!!

 

plakat

 

 


 

 

III Festiwal Produktu Lokalnego

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?Wrota Wielkopolski?

oraz Dwór Myśliwski Ustronie jako członek Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego

mają przyjemność zaprosić na III Festiwal Produktu Lokalnego,

który odbędzie się 18 września 2011 roku o godzinie 14:00
przy Dworku Ustronie koło Opatowa.

 

dwor_ustronie_logo dwor_ustronie_logo LGD_Wrota_logo LGD_Wrota_logo

Czytaj więcej...

 

Karta zgłoszenia

Regulamin Festiwalu

 


 

Realizacja zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Ogłoszenie

Oferta cz. I

Oferta cz. II

 

 


 

 

Realizacja zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Ogłoszenie

Oferta STPK cz. I

Oferta STPK cz. II

 

 


 

 

Księgowość - nie taka straszna...


Dnia 7 kwietnia 2011r. odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu podstaw księgowości. Szkolenia prowadziła Pani Barbara Hermak ? od lat związana z księgowością w organizacjach pozarządowych. Program zajęć obejmował m.in. takie zagadnienia  akty prawne obowiązujące organizacje; plan kont jako element ZPR; koszty i przychody w organizacjach; co to jest dokument księgowy i jakie dokumenty mogą być podstawą do ujęcia w księgach.

W szkoleniu uczestniczyło 17 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w Kępnie. Uczestnicy wyrazili chęć ponownego spotkania się, celem wymiany doświadczeń, oraz wspólnego określenia problemów i potrzeb, które nurtują szczególnie w zakresie księgowości. Grupa postanowiła spotkać się w tym celu ponownie w maju 2011r.

 

Zaproszenie na szkolenie z zakresu podstaw księgowości w organizacji pozarządowej

 


 

Zaproszenie na szkolenie dla organizacji pozarządowych pt. ?Zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie"

 


 

Sprawozdanie z szkolenia ?Kultura się finansuje"

 

WOKÓŁ POTENCJAŁÓW, DEFICYTÓW I FINANSOWANIA KULTURY


We wtorek, 19 października 2010 roku odbyło się - zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie - szkolenie pn. ?Kultura się finansuje?, do udziału w którym zaproszono przedstawicieli instytucji, organizacji oraz placówek oświatowych chcących ubiegać się o środki finansowe na realizację projektów związanych z kulturą. Szkolenie zwieńczone zostało spotkaniem liderów działających w obszarze kultury w Kępnie, którzy wyrazili swoje opinie o stanie kultury w naszym mieście.

   Wtorkowe, poświęcone kulturze spotkanie w Klubie Nauczyciela poprowadzili: Marcin Poprawski oraz Piotr Landsberg.

   Marcin Poprawski jest doktorem nauk humanistycznych, muzykologiem, managerem projektów i instytucji kulturalnych; adiunktem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Instytucie Kulturoznawstwa oraz w Collegium Polonicum UAM-EUV; od roku 2006 wykładowcą, a od 2009 pracownikiem naukowym Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, koordynatorem międzynarodowego programu studiów Master of Intercultural Communication Studies. Jest to również członek zespołów badawczych, współautorem ekspertyz i projektów naukowych, organizator szkoleń dla samorządów. Marcin Poprawski jest także autorem kilkunastu publikacji z zakresu nauk o kulturze, zarządzaniu oraz estetyki muzycznej, a także współtwórcą i dyrektorem organizacyjnym Polskiej Akademii Gitary i współtwórcą Regionalnego Obserwatorium Kultury.

   Piotr Landsberg to kulturoznawca, pracownik Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Specjalizuje się m.in. we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Interesuje się problematyką związaną z instytucjami kultury oraz uczestnictwem w kulturze. W latach 2006 ? 2007 był koordynatorem badań sektora kultury w Wielkopolsce z ramienia Urzędu Marszałkowskiego. Przygotowuje pracę doktorską w Instytucie Kulturoznawstwa UAM.

   Szkolenie rozpoczęło krótkie wprowadzenie poświęcone finansowaniu kultury w perspektywie światowej, europejskiej, krajowej i regionalnej. Następnie odbyty się warsztaty konstruowania wniosków dotacyjnych. Uczestnicy szkolenie podczas pracy w grupach zastanawiali się, jak wykreować dobry projekt kulturalny i zainteresować nim podmioty mogące go sfinansować. Kolejna część szkolenia polegała na prezentacji powstałych projektów. Chodziło o zdobycie umiejętności skutecznego sprzedawania własnego pomysłu. Przed powołaną na potrzeby warsztatów komisją konkursową omówiono główne założenia projektowe. Wybrana spośród uczestników komisja wyrażała swoje poglądy i oceniała przedstawione projekty. Zastanawiano się, co sprawia, że projekt uzyskuje dofinansowanie, czyli dlaczego warto brać pod uwagę kryteria konkursowe.

   Po zakończeniu szkolenia osoby na co dzień związane z działalnością kulturalną zaproszono do dyskusji nad kulturalnymi potencjałami i deficytami Kępna oraz jego miejscem na mapie kulturalnej Wielkopolski.

Panel ekspertów zorganizowano w związku z badaniami prowadzonymi przez zespół Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM oraz Fundację Kultury Polskiej ?Kulturalne potencjały i deficyty miast powiatowych?, w ramach programu ?Obserwatorium kultury? Narodowego Centrum Kultury

   Nasze miasto ? obok 5 innych miast z Wielkopolski (Jarocin, Gniezno, Turek, Czarnków, Wolsztyn) ? zostało wybrane do badania, które ma dać wiedzę w skali województwa, gdyż badania będą uzupełnieniem przygotowywanej strategii rozwoju kultury dla województwa wielkopolskiego, jak również przynieść samorządowi lokalnemu wiedzę o opiniach jego mieszkańców na temat kultury i polityki realizowanej przez miasto w tym obszarze. Wywiadom grupowym prowadzonym wśród liderów życia społecznego w mieście towarzyszą ankiety przeprowadzana wśród maturzystów. Na początku 2011 roku dla Kępna zostanie sporządzony odrębny raport w tym zakresie.

 

Zaproszenie na szkolenie ?Kultura się finansuje"

 
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 następna > ostatnia >>

Strona 14 z 14

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016