Program współpracy - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Program współpracy
Program współpracy

 

Zarządzenie nr 66/2017 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Zarządzenie nr 66/2017

 

 


 

 

Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 


 

Zarządzenie nr 10 w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskają dotacje z budżetu Gminy Kępno na 2016 rok oraz wysokości przyznanych dotacji.

 


 

Lista organizacji ubiegających się o dotację na 2016 r.

 


 

Zarządzenie nr 197 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert

 


 

Zarządzenie nr 191 w sprawie zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Wigilia Międzygminna Wrót Wielkopolski

 


 

Zarządzenie nr 135 w sprawie zlecenia realizacji zadania: ?Szkolenie zawodników Vol-Trick Team Kępno?

 


 

Zarządzenie nr 154 w sprawie zlecenia realizacji zadania ?Dostosowanie boiska sportowego LZS Mikorzyn do wymogów Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej?.

 


 

 

Roczny program współpracy Gminy Kępno z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

 

 


 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2016 rok.

 


 

Oferta w trybie pozakonkursowym ? Lokalna Grupa Działania ?Wrota Wielkopolski?

 


 

Zarządzenie nr 167 w sprawie wybory organizacji pozarządowych, które uzyskają dotacje z budżetu Gminy Kępno na rok 2015 oraz wysokości przyznanych dotacji.

 


 

Zarządzenie 159/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 


 

Oferta w trybie pozakonkursowym ? Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe

 


 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Kępno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

 

Roczny Program Współpracy 2016 r - Projekt uchwały

 

 


 

Otwarty konkurs ofert ? Upowszechnianie kultury

 


 

Lista organizacji ubiegających się o dotację na zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.


 Lista organizacji

 


 

 

Konkurs ofert na zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

 


 

 

Zarządzenie 134 w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskają dotacje z budżetu Gminy Kępno na rok 2015 oraz wysokości przyznancyh dotacji


Zarządzenie nr 134

 

 

 


 

 

Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24.02 2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

 


 

 

Realizacja zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta Klubu Badmintonowego VOL-TRICK Kępno

 

Informacja Klubu VOL-TRICK

 


 

 

Zarządzenie nr 13 w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskają dotacje z budżetu Gminy Kępno na rok 2015

 

Zarządzenie nr 14 w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskają dotację z budżetu Gminy Kępno na rok 2015


Zarządzenie nr 15 w sprawie częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert

 

 

 


 

 

Otwarty Konkurs Ofert na 2015 rok


Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych na 2015 rok

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2015 rok cz. 1

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2015 rok cz. 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2015 rok cz. 3

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej

Oświadczenie - zapoznanie się z treścią ogłoszenia

Rozporządzenie MPiPS z dn. 15 grudnia 2010 r.

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 

 

 


 

Zmiana ogłoszenia

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na roku 2015

 

W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Termin składania ofert przedłuża się z 22 grudnia 2014 r. do 12 stycznia 2015 roku.

2. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert informujemy że termin dokonania wyboru ofert przedłuża się z 12 stycznia 2015 r do 6 lutego 2015 r.

3. W związku z powyższym ulegają zmianie terminy realizacji następujących zadań:

a) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - termin realizacji zadania od dnia 11 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

b) Upowszechnianie kultury - termin realizacji zadania od dnia 11 lutego 2015 r. do dnia 31  grudnia 2015 r.

c) Podejmowanie inicjatyw i działań służących rozwojowi świadomości dzieci i młodzieży niesienia pomocy oraz uwrażliwienia na potrzeby człowieka słabego - termin realizacji zadania od dnia 11 lutego 2015 r. do dnia 15  grudnia 2015 r.

d) Realizacja zadań związanych z profilaktyką chorób onkologicznych - termin realizacji zadania od dnia 11 lutego 2015 r. do dnia 15 grudnia 2015 r.

e) Poszukiwanie rodzin adopcyjnych dla bezdomnych zwierząt - termin realizacji zadania od dnia 11 lutego 2015 r. do dnia 15 grudnia 2015 r.

 

 

 


 

Realizacja zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta KKS Polonia Kępno

 

ogłoszenie

oferta KKS Polonia Kępno cz. 1

oferta KKS Polonia Kępno cz. 2

oferta KKS Polonia Kępno cz. 3

oferta KKS Polonia Kępno cz. 4

oferta KKS Polonia Kępno cz. 5

oferta KKS Polonia Kępno cz. 6

oferta KKS Polonia Kępno cz. 7

 

 

 


 

 

Otwarty Konkurs Ofert na 2015 rok


Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych na 2015 rok

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2015 rok cz. 1

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2015 rok cz. 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2015 rok cz. 3

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej

Oświadczenie - zapoznanie się z treścią ogłoszenia

Rozporządzenie MPiPS z dn. 15 grudnia 2010 r.

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 

 

 


 

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KĘPNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015

 

 


 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 października 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Kępno z organizacjami pozarządowymi na rok 2015?

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ?ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KĘPNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015?

 

 

 


 

 

Lista organizacji pozarządowych, które uzyskają dotację w 2014 r.

 

Lista organizacji cz. 1

Lista organizacji cz. 2

Lista organizacji cz. 3

 

 

 


 

 

 

Lista organizacji pozarządowych ubiegających się o dotację w 2014 r.

 


Roczny Program Współpracy Gminy Kępno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014

 

 


 

 

Otwarty Konkurs Ofert na 2014 rok


Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych na 2014 rok

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2014 r. cz. 1

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2014 r. cz. 2

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej

Oświadczenie - zapoznanie się z treścią ogłoszenia

Rozporządzenie MPiPS z dn. 15 grudnia 2010 r.

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 


 

 


 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kępno w sprawie konsultacji społecznych projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Kępno z organizacjami pozarządowymi na rok 2014"


Projekt uchwały w sprawie ?ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KĘPNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2014?

 

 

 


 

 

Realizacja zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

 

Ogłoszenie

oferta Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe cz. 1

oferta Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe cz. 2

oferta Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe cz. 3

oferta Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe cz. 4

oferta Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe cz. 5

oferta Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe cz. 6

 

 

 


 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zarządzenie

 

 

 


 

 

Lista organizacji pozarządowych ubiegających się o dofinansowanie

 

 

 


 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2 na 2013 r.

 

 


 

 

Zarządzenie o unieważnieniu konkursu

 

 


 

 

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru organizacji

 

 


 

 

zarządzenie w sprawie wyboru organizacji, które uzyskają dotacje z budżetu Gminy Kępno na rok 2013

 

 


 

 

Lista organizacji ubiegających się o dotację w 2013 r

 

 


 

 

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

 

 


 

 

Roczny program współpracy Gminy Kępno z organizacjami pozarządowymi w 2013 r

 

 


 

 

Otwarty Konkurs Ofert na 2013 rok


Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych na 2013 rok

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2013

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji
Oświadczenie - brak zobowiązań
Oświadczenie - zapoznanie się z treścią ogłoszenia

Rozporządzenie MPiPS z dn. 15 grudnia 2010 r.

Wzór oferty
Wzór sprawozdania

 

 


 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.

Ogłoszenie

Projekt uchwały

 

 

 


 

 

Realizacja zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta Towarzystwa Przyjaciół Kierzna

 

ogłoszenie

oferta Towarzystwa Przyjaciół Kierzna cz. 1

oferta Towarzystwa Przyjaciół Kierzna cz. 2

oferta Towarzystwa Przyjaciół Kierzna cz. 3

oferta Towarzystwa Przyjaciół Kierzna cz. 4

oferta Towarzystwa Przyjaciół Kierzna cz. 5

 

 

 


 

 

Realizacja zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowie.

 

Ogłoszenie

oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowie cz. 1

oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowie cz. 2

oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowie cz. 3

oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowie cz. 4

oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowie cz. 5

 

 

 


 

 

Zarządzenie nr 10/2012 w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskają dotacje z budżetu Gminy Kępno na rok 2012 oraz wysokości przyznanych dotacji.

Zarządzenie nr 10/2012

Załącznik do zarządzenia

cz. 1

cz.II

cz. III

cz. IV

 

 

 


 

 

 

Wykaz organizacji ubiegających się o dofinansowanie w 2012 roku.

 

 


 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 

Nabór do komisji konkursowej

 

 


 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych na 2012 rok.

 

ogłoszenie

oświadczenie

program współpracy

rozporządzenie MPiPS 15.12.2010 r.

wzór oferty

wzór sprawozdania

Nabór do komisji konkursowej

 

 


 

 

Wykaz organizacji

 

W załączniku wykaz organizacji pozarządowych, które uzyskają dotacje z budżetu Gminy Kępno na rok 2011 oraz wysokości przyznanych dotacji

 

 


 

 

Konkurs ofert

 

Do dnia 7 stycznia 2011 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie miały możliwość składania wniosków na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno. Zadania do jakich organizacje składały wnioski obejmowały:

1. szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, rekreacja na terenie Gminy Kępno, poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Kępno,

2. upowszechnianie kultury,

3. podejmowanie inicjatyw i działań służących rozwojowi świadomości dzieci i młodzieży, niesienia pomocy oraz uwrażliwienia na potrzeby człowieka słabego,

4. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kępno tzw. ?Lato z profilaktyką?,

5. prowadzenie na terenie Gminy Kępno placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,

6. prowadzenie na terenie Gminy Kępno Klubu Abstynenta,

7. prowadzenie na terenie Gminy Kępno noclegowni dla bezdomnych,

8. organizacja zajęć sportowych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień,

9. edukacja kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi.

 

Do konkursu wpłynęły 34 oferty 18 organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Kępno.

Spośród złożonych ofert 27 uzyskało dofinansowanie z budżetu Gminy Kępno.


 
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 3
Strona główna Samorząd Współpraca z organizacjami Program współpracy i konkursy ofert

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016